Vellykket årsmøte i DND Sør-Øst

Region Sør-Øst i DND avholdt nylig sitt årsmøte for 2024. I tillegg til valg av forskjellige verv ble det også delt ut pris for årets ildsjel!

Tirsdag 12. mars ble årsmøtet i DND Sør-Øst avholdt i Oslo. Under årsmøtet ble det blant annet valgt nytt regionstyre og representanter til DND sitt landsmøte i Trondheim 19. – 21. april.

Regionstyret i Sør-Øst representerer over 2500 medlemmer og jobber med fagstyrer og programkomiteer, sosiale og faglige treff, DND konferansen, utviklingsarbeid, nye arrangement og fagområder og mye mer.

Det nye styret

David Aas Correia ble gjenvalgt som styreleder for regionstyret 2024

«Jeg er takknemlig for å ha blitt gjenvalgt som styreleder,» sier David Aas Correia. «Jeg ser virkelig frem til å jobbe tett med det nye styret og alle medlemmene våre. Det skal føles meningsfullt og givende å være medlem og ildsjel hos oss. Det er også regionstyrets fremste oppgave. Vi skal derfor fortsette å skape møteplasser og tilbud som gir faglig og sosialt utbytte.»

Gjenvalgt Styreleder DND Sør-Øst, David Aas Correia

I tillegg til Aida Omerovic, Nina Lagesen, Geir Kristian Hansen og Paal Leveraas som ble valgt til å sitte i styret i to år på årsmøtet i 2023 ble Darija Sapozenkova-Hauge, Shiraz Bhaiji, Astrid Notø Larsen, Kristian A. Mayer og Sinan Softic valgt inn i styret.

Årets Ildsjel Sør-Øst
Ildsjelene er selve ryggraden i DND, og hvert år markeres det med en egen pris. Ildsjelene er alle de som brenner for IT-faget og som bruker av sin tid for å delta i programkomiteer, råd, utvalg, fag-, lokal-, regionalstyrer og landsstyret. Vinner av Årets ildsjel i DND Sør-Øst er Tonje Sperre, for hennes innsats i å starte opp den nye faggruppen for bygg, anlegg og eiendom

Årets Ildsjel, Tonje Sperre