Vi søker kandidater til styret i Den norske dataforening

    På Landsmøtet til våren skal vi velge nye styremedlemmer til styret i Dataforeningen. Vi søker deg som har et sterkt engasjement og et ønske om å bidra til utvikling av foreningen. Meld ditt kandidatur eller din kandidat senest 22. januar (forslag som kommer etter fristen vil bli lest og vurdert, men med forbehold om hvor langt valgkomiteen har kommet i prosessen).

    Den norske dataforening har et profesjonalisert styre som er ansvarlig for drift av organisasjonen og for administrasjonen. Styrets viktigste oppgave er å lede gjennomføringen av Dataforeningens strategi og utvikle organisasjonen videre slik at målene nås. Les mer.

    Styremedlemmer velges for to år av gangen. Valgkomiteen legger vekt på en god helhetlig sammensetning av styret med bredde i fagkunnskap, erfaringsbakgrunn og kvalifikasjoner relatert til styrearbeid.

    Forslagene må være valgkomiteen i hende innen 22. januar 2024 og inneholde opplysninger om navn på kandidat, stilling/arbeidsgiver, bakgrunn og en begrunnelse for hvorfor du vil nominere kandidaten/være med i styret. Forslag sendes per e-post til mia@dnd.no

    For ytterligere informasjon kontakt Mia Kanstad, tlf. 997 02 600 eller sendt epost til: mia@dnd.no