Video-opptak av foredrag fra SW2020

Deltok du på konferansen SW2020 12-13 februar? Selv om du er god til å multi-taske fikk du neppe med deg alle 60+ foredrag på parallellsporene.

Servicekontoret har fått oppdraget med å klargjøre mest mulig av videoopptakene fra konferansen for distribusjon. Arbeidet er i full gang. Vi er avhengige av tillatelser fra den enkelte foredragsholder, og litt redigeringsarbeid som tar tid, men følg med på dnd.no så får du mulighet for å gjenoppleve eller oppleve flere av de gode innleggene som ble presentert.

Konferansen under helhet ble vurdert til 5,14 (skala 1-6), og mange av innleggene på parallellsporene scoret høyt, så her er det kvalitetsinformasjon å hente også i en periode hvor vi må begrense fysiske møteplasser.