Breaking news på Software 2019: Viktig budskap fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Regn med spennende nyheter om skyen og offentlig sektor på Software 2019. Og: Nasjonal sikkerhetsmyndighet gir deg en viktig oppskrift.

Å la være å gå i skyen av sikkerhetsgrunner bygger på en grunnleggende misforståelse, sa sikkerhetsekspert Eirik Gulbrandsen i et intervju DND gjorde med ham. Men det betyr selvsagt ikke at du ikke skal tenke sikkerhet i skyen.

Deltar du på Software 2019 kan du regne med noen virkelig «breaking news» hva gjelder skytjenester og offentlig sektor. En av avsenderne starter på fjerde bokstav i alfabetet og slutter på ifi.

Vi sier ikke mer …

En som gjerne vil si mer er imidlertid Lars Strand i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

«Tjenesteutsetting er ikke bare et viktig virkemiddel for digitaliseringen av samfunnet, men det er også en viktig driver for å fornye gamle IKT-systemer, gi lavere og forutsigbare kostnader og kjøpe seg ekspertkompetanse, skriver han om sitt foredragSoftware 2019

«Samtidig kan bruk av tjenesteutsetting gi bedre IT-sikkerhet, men da forutsettes det at man har gjort et godt grunnarbeid.»

Så hva må du tenke på? Hvilket grunnarbeid må du ha utført?

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Lars Strand gir deg fem sikkerhetsfaglige anbefalinger på konferansen.

Hvis du er der da.

Din billett til skyen?

Viktig budskap fra DND og NSM. (Omnisource5 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons)