Vil du skrive for oss?

Dataforeningen skapes av og for medlemmene - de som faktisk digitaliserer Norge. Vi mottar artikler, kronikker og debattinnlegg fra medlemmene våre.

Dataforeningen skapes av og for medlemmene – de som faktisk digitaliserer Norge. Vi mottar artikler, kronikker og debattinnlegg fra medlemmene våre.

Dataforeningen er en plattform for faglig orientert meningsutveksling. Det er mange som har meninger om IT-faget, men som ikke kan eller vil skrive på vegne av arbeidsgiver. På Dataforeningen skriver du kun på vegne av deg selv.

Bidrag sendes til redaksjon@dnd.no

Retningslinjene som gjelder er:

 • Bruk sunn fornuft: forhold deg til fakta, og forhold deg høflig til andre mennesker
 • Uberettiget negativ omtale av personer og selskap skal unngås
 • Vi er ikke en reklameside, ei heller en pengesøknadsside
 • Du skriver på vegne av deg selv, men det er ofte gjennom arbeidet at man får inntrykk som gir skrivelyst. Avklar med arbeidsgiver dersom du er usikker på om du har rett til å omtale visse opplysninger.
 • Skriver man kun på vegne av seg selv, signerer du med fullt navn og gjerne med verv (f.eks. «styremedlem av XXX), men ikke med arbeidsgiver
 • Skriver du på vegne av faggruppen må styret i faggruppen er enige. Da signerer man «faggruppe XXX», og gjerne med navn på styremedlemmer
 • Vi forbeholder oss retten til å korte ned og redigere mottatte tekster
 • Vi publiserer i hovedsak kun innlegg fra våre medlemmer

Tips til skriving:

 • Forsøk å koble deg til en aktuell debatt, eller skriv noe som kan skape ny debatt
 • Husk tittel, ingress og mellomtitler
 • Legg ved portrettbilde
 • Korte innlegg leses og deles mer enn lengre innlegg. Hold deg til rundt maks 6000 tegn på kronikker, og 4000 tegn på debattinnlegg. Artikler kan ha mer varierende lengde
 • Dersom du er usikker på om teksten er egnet, tilbyr vi skrivehjelp og tilbakemeldinger

Nyttige eksterne lenker med tips til skriving: