Podcast med ehelsetopp Alfhild Stokke: Ville du ønsket dr. Robot velkommen til egen sykeseng?

Vil roboter kunne erstatte «varme hender» i helsepleien? Avdelingsdirektør Alfhild Stokke i Direktoratet for e-helse ville personlig ikke ha noe imot at AI blir benyttet, kanskje også i omsorgen når hun selv blir gammel. Men ikke for behandling.

— Det vil alltid være behov for leger og andre helsearbeidere og ikke minst er det behov for varme hender og omsorg også fremover, sier Alfhild Stokke i denne podcasten i serien AIcast.

Alfhild Stokke (Foto: e-Helse)
Alfhild Stokke (foto: Ehelse)

— Jeg så for meg at min gamle mor skulle ha en robot som kom og snakket i stedet for helsepersonale, og tenkte at selv ville jeg ikke hatt noe imot om det skjedde med meg når jeg blir gammel.

— Men svaret på spørsmålet om roboter kan erstatte varme hender er at vi alltid vil ha behov for menneskelig kontakt, men kanskje det blir en annen kombinasjon fremover.

AI-konferansen

Alfhild Stokke og hennes legekollega i Ehelsedirektoratet Linn Brandt er blant de mange spennende foredragsholderne på AI-konferansen den 9. oktober. 

Undertittelen på foredraget «God dag, dr. Robot» er nettopp «vil maskiner noensinne erstatte varme hender?»

Frank Vevle og Paal Leveraas innkalte Alfhild til en samtale, ansikt til ansikt, med bare analoge intelligenser til stede.

Det ble en spennende prat. 

Hør ehelse-veteranen Alfhild Stokke snakke om betydningen av strukturerte data i en ustrukturert datasjø; big data, både fra helse-Norge og frivillig donert av folk flest til store, kommersielle aktører; diagnostisering; etikk; nasjonalt og internasjonalt samarbeid om kjernejournal og elektronisk pasientjournal; og ikke minst hvordan den nasjonale Ehelse-strategien nå rulles ut i de tusen legekontor, operasjonssaler og venterom. 

—  Den yngre garde vil forvente at de skal kunne ha legen tilgjengelig på en hvilken som helst device og når som helst, minner Alfhild om et sted i podcasten. 

For å lytte, klikk under eller søk opp AIcast med Frank Vevle på din favoritt podcast-tjeneste.

Les og lytt også til hva Morten Irgens tenker om kunstig intelligens:

AI-nestor Morten Irgens: «Superintelligens? Bare vås!»