Hva Dataforeningen kan tilby virksomheter Vil du melde virksomheten din inn i Dataforeningen?

Vi er en nøytral forening, som lar deg sette saker på dagsorden. Enten du er leverandør eller kunde, offentlig eller privat.

Dataforeningen er en politisk-, produkt- og leverandørnøytral møteplass. Det betyr ikke at vi er uten meninger. Dataforeningen gir deg mulighet til å sette viktige saker på agendaen.

Vi tilstreber balanse i våre faggrupper og utvalg mellom leverandør og kunde, offentlig og privat.

Bedriftsmedlemskap gir rabatt for antall innmeldte personer:

 • 5+ : 5% rabatt
 • 10+ : 10% rabatt
 • 25+ : 15% rabatt
 • 50+ : 20% rabatt
 • 100+ : 25% rabatt

Vil du være med å forme hvordan IT-Norge utvikler seg? Les mer om hvordan bli medlem her

Hvem er våre bedriftsmedlemmer?

Dataforeningen består av 1.700 virksomheter, deriblant:

 • Leverandører og kunder
 • IT-bedrifter
 • Konsulenter
 • Forskningsinstitusjoner
 • Akademia/undervisning
 • Offentlige etater og tilsyn
 • 46% offentlig sektor
 • 45% privat sektor
 • 9% organisasjoner