Video fra SW2020 (spor 1) Virksomhetsarkitektur som en del av digital innovasjon

Gikk du glipp av relevante og gode foredrag under SW2020? Vi publiserer videoopptak fra mange av innleggene. Dette er hentet fra spor 1: "Digital strategi i praksis" arrangert av faggruppen Virksomhetsarkitektur.

Takk til Jørn og til våre flotte partnere som gjorde konferansen mulig!

(Her er link til pdf-versjon av presentasjonen)

Hvordan sikrer vi en helhetlig virksomhetsarkitektur i en organisasjon i konstant endring? Hvordan får vi IT systemene til å henge sammen med endringer i en virksomhet med over 370 års historie? Hvordan fungerer det i Posten med virksomhetsarkitektur og IT arkitektur på siden av IT organisasjonen?

Hvordan endrer vi og får frem nye forretningsmodeller/løsninger samtidig som vi sikrer at disse kan fungere innenfor våre eksisterende løsninger og forretningsprosesser? Å sikre gode, helhetlige løsninger må ta hensyn til IT og forretningsprosesser. I Posten har vi både gode og dårlige erfaringer med dette. Fokus vil være på hva som er viktig å tenke på (fallgruver) ved utvikling av nye forretningsmodeller i en eksisterende virksomhet. Et fokus på samspillet mellom IT og forretning.

Jørn Mjøster

Leder Arkitektur og Teknologisk innovasjon | Posten Norge AS

Jeg har 25 års erfaring innen IT, med mange av årene innen BI og integrasjon. Har jobbet for mange av de største selskapene i Norge på kortere og lengre oppdrag. De siste 12 årene i Posten som IT arkitekt/sjefs IT arkitekt og leder av Arkitektur og teknologisk innovasjon i Posten. Har jobbet med alt fra mindre endrings- og utviklingsoppdrag til store endrings- og utviklingsprogrammer.