Virus vil aldri ta knekken på innovasjonsevne og -vilje!

Samfunnet og enkeltpersoner er rammet av svært alvorlige hendelser. I denne nærmest uvirkelige situasjonen er tusenvis av Dataforeningens medlemmer representert i alle kategorier:

  • Mange er sterkt involvert i å opprettholde samfunnskritiske funksjoner
  • Noen er permittert eller har mistet grunnlaget for å jobbe videre som selvstendig næringsdrivende
  • Mange bidrar til å opprettholde vesentlige deler av samfunnsstrukturen gjennom å jobbe med sine vanlige oppgaver, kanskje fra pålagt hjemmekontor, fra karantene eller i et sterkt endret arbeidsmiljø
  • Noen er syke.

Tøffe tider blir av og til en katalysator for innovasjon, og dette ser vi allerede tydelige spor av. Faggrupper har tatt initiativ. Flere ildsjeler, inkludert nye, unge styremedlemmer i DND Sørøst, har kommet med konkrete forslag og iverksatt aktiviteter.

«Som medlemmer i Dataforeningen ønsker vi alle at teknologien skal gi oss et samfunn som er godt for mennesker å være en del av»

Vi oppfordrer faggruppene til å utnytte den kompetansen og kapasiteten dere rår over til å innovere rundt samfunnsnyttige funksjoner. Samarbeid på tvers av grupper og geografi kan anspore ytterligere.

Victoria Elkina er styrets fremste ildsjel på dette området. Hun samler, formidler, diskuterer og promoterer gode idéer, og linker opp nyttig intern og ekstern informasjon om dette på Facebookgruppen «DNDs ildsjeler». Fra styrets side bidrar vi gjerne også med annen tilrettelegging, som f.eks. kontakt mot mulige sponsorer, partnere og brukermiljøer. Vi ønsker å vise at ildsjelene i Den norske dataforening er de beste veiviserne mot en felles digital fremtid.