Reisebrev fra SXSW: Forelskelsen over, nå er AI-hverdagen her (men noen angrer)

«Tilgi meg, jeg visste ikke hva jeg gjorde!», tagg en av de «skyldige» bak Facebook slik vi kjenner det i dag fra scenen på SXSW. Her er Håvard Arntsens inntrykk fra den store uken i Austin, Texas.

Robert McNamee (bilde fra Youtube)
Robert McNamee (bilde fra Youtube)

«Jeg visste ikke hva jeg gjorde, og ber dere alle om å tenke dere godt om!», var budskapet Roger McNamee formidlet fra scenen på SxSW. Han er storinvestor i Silicon Valley og tidligere mentor for blant annet Facebook sin leder Mark Zuckerberg.

Namee angret egne handlinger og tidligere råd, og tok nå til orde for at tech- og designmiljø må ta ansvar for at det vi lager bygger ned fordommer mellom folk, og ikke bidrar til å skape større avstand.

AI: Forelsken er over

Den tidligere forelskelsen har gått over og nå må denne teknologien utnyttes som en del av produktutviklingen. Hvordan man forvalter teknologien og data på en fornuftig og bærekraftig måte var sterkt i fokus på SxSW.

McNamee fikk støtte av UX-leder Josh Clark, som trakk fram at AR, robotics, bots, AI og ML er verktøy designere må bli flinkere til å utnytte i det daglige på en meningsfull måe. Det er en av flere kilder for å lage gode, og kanskje mer hensiktsmessige, løsninger.

Den digitale verden slik vi kjenner den stå ovenfor store utfordringer; masseforbruk, fremmedgjøring, misbruk og fordommer mot hverandre for å nevne noe. Mange tok til orde for at vi må tenke mer på de langsiktige konsekvensene av slike løsninger.

I flere foredrag ble det trukket frem hvordan nye digitale løsninger kan fikse problemene vi står overfor i verden, dersom vi legger om tankesettet til hva som er gode løsninger for felleskapet og ikke det enkelte selskap.

Det handler også mer om empati og menneskelighet i kombinasjon med tech. Eksempelvis lager Tesco egne «sakte» køer for de som trenger litt bedre tid og styrker tilliten blant brukerne den veien.   

Fra fossefall til kontinuerlig innovasjon

Smidig metodikk og behovet for å være innovative er ting alle snakker om. En av arkitektene bak Lean canvas, Ash Maurya, snakket om hvordan tankemåter og vaner må endres til mer start-up-aktig handlemåte i store bedrifter/organisasjoner hvis disse vil overleve.

Han etterlyste evnen til å erstatte fossefallaktige businessplaner med kontinuerlig innovasjon i etablerte selskaper.

– Start-ups dør fordi de mangler penger, store selskaper vil dø en langsom død hvis de ikke snakker mer med kundene sine og kontinuerlig leverer noe nytt av relevans. De store må eksperimentere mer og være mer aktive mot kundene, sa han og påpekte at for mange ideer drepes før de blir lagd.  

Ideer er billig

– Ideer er billig å forfølge og teste, det er å gjennomføre dem som er ressurskrevende. Men du vet sjelden hvilken ide som er best før du har eksperimentert med flere. Det er forretningsmodellen du velger å bruke og hvordan selskapet ditt er organisert som er det nye produktet, mente han og pekte på at selskaper som Google og Amazon eksperimenterer med tusenvis av nye produkter hvert år.

SxSW på norsk

Programkomiteen til Yggdrasil var på årets SxSW for å bli inspirert til å lage en enda bedre konferanse. Konferansen tiltrakk seg mange nordmenn – alt fra start-ups til store selskaper var tilstede. Blant annet hadde IKT-Norge og House of Scandinavia flere arrangementer med norske og skandinaviske løsninger i fokus.

Visuelle inntrykk fra SxSW

Alle foto: Håvard Arntsen