Den norske dataforening

Generalsekretæren leder Den norske dataforening og er bindeleddet mellom foreningen og foreningens administrasjon, Dataforeningens Servicekontor AS. 

Dataforeningens servicekontor AS

Servicekontoret er ansvarlig for den daglige driften av mange av foreningens ulike distrikter og fagmiljø. Selskapet har i dag 9 entusiastiske og dyktige medarbeidere.