Den norske dataforening

Foreningens administrasjon er administrert gjennom selskapet Dataforeningens Servicekontor AS. 

Dataforeningens servicekontor AS

Servicekontoret er ansvarlig for den daglige driften av mange av foreningens ulike distrikter og fagmiljø. Selskapet har i dag 9 entusiastiske og dyktige medarbeidere.