Den norske dataforening

Generalsekretæren leder Den norske dataforening og er bindeleddet mellom foreningen og foreningens administrasjon, Dataforeningens Servicekontor AS. 

Pressebilder R. Christian Torp

Pressebilder Nina C. Mathiesen

Dataforeningens servicekontor AS

Servicekontoret er ansvarlig for den daglige driften av mange av foreningens ulike distrikter og fagmiljø. Selskapet har i dag 12 entusiastiske og dyktige medarbeidere.