Om oss

Den norske dataforeningen er Norges største nettverk for IT- og digitaliseringsprofesjonelle.

«Sammen utvikler vi den digitale fremtiden»

Norge digitaliseres, og det er vi som gjør jobben. Dataforeningen er til, og skapes av, IT-profesjonelle, avanserte IT-brukere og mennesker og virksomheter som ser hvilken formidabel, samfunnsbyggende kraft teknologien har. Vi er det samlende fagmiljøet hvor utøvere og brukere av IT-fagene i Norge kan møtes på nøytral grunn for å lære av hverandre og sammen sikre at vår digitale fremtid også bygges på grunnleggende norske samfunnsverdier.

Hvorfor er vi til?

Noen organisasjoner sloss for arbeidsgivernes agenda, andre sloss for arbeidstakerne. Den norske dataforening har det norske samfunnets agenda som sin viktigste prioritet.

Våre ildsjeler jobber som kjøpere, selgere, brukere, utviklere, prosjektledere, teknologer, synsere, dommedagsprofeter, digitaliseringsevangelister og masse annet som har, og noen ganger ikke har, med data å gjøre.

I Den norske dataforening har de bare én felles agenda: De ønsker at teknologien skal gi oss et samfunn som er godt for mennesker å være en del av.

Ingen er bedre som veivisere mot en felles digital fremtid enn ildsjelene i Den norske dataforening.

Hva gjør vi?

Vårt arbeid skjer i stor grad gjennom de mange faggrupper, styringsgrupper og rådgivende organer som ildsjelene i foreningen skaper innhold og mening i.

Vi skal bidra til å gjøre Norge til et verdensledende land på IT-kompetanse. Det gjør vi blant annet ved å:.

  • skape kontakt og fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter mellom personer og virksomheter som gjennom sitt yrke eller personlige interesse er opptatt av de faglige sidene ved informasjonsteknologi og databehandling.
  • belyse problemstillinger vedrørende informasjonsteknologi og databehandling overfor norske offentlige myndigheter, andre faglige sammenslutninger og allmenheten, bl.a. for å bidra til at det generelle kunnskapsnivået om IT heves.
  • sette lys på de menneskelige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvenser av informasjonsteknologien
  • skape fora og aktiviteter for å styrke egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede

Organisering

Vi er inndelt i 3 distriktsforeninger og 6 lokalavdelinger. Du kan lese mer om dem her:

Vedtekter

Den norske dataforenings vedtekter gjelder som overordnede vedtekter for distriktsforeningen.