Min side

Vi jobber nå i 2019 med å tilby dere bedre selvbetjente løsninger

Nyhetsbrev
Oppdatering av dine preferanser gjøres i Mailchimp.
Se nederst på mottatte nyhetsbrev. Her kan du gjøre egne endringer.
Dine valg vil ikke være helt operative før i løpet av mars 2019.
Du vil i løpet av mars få epost om ny funksjonalitet.

Min side – nytt medlemssystem
Nytt medlemssystem blir nå lansert.
I uke 8 vil du få mer informasjon om hvordan du får tilgang.

Kompetansepartner
Denne funksjonen må vi foreløpig håndtere manuelt i ny løsning. Ta kontakt med laila@dnd.no så vil hun hjelpe deg med å administrere dine oppføringer.