Digitalt nettverksmøte 1. september 1st Data Mesh Meetup Norway

arrangeres av Nina Berg og resten av fagfolkene fra faggruppen DAMA (Data Management Association - Norway Chapter)

Ordinær pris: Free of charge Meld på

“Data mesh marks a welcome architectural and organizational paradigm shift in how we manage big analytical data. The paradigm is founded on four principles: (1) domain-oriented decentralization of data ownership and architecture; (2) domain-oriented data served as a product; (3) self-serve data infrastructure as a platform to enable autonomous, domain-oriented data teams; and (4) federated governance to enable ecosystems and interoperability.” (https://www.thoughtworks.com/radar/techniques/data-mesh)

Data Mesh is one of the hot topics in Data Architecture and many have become intrigued by its possibilities.
DAMA Norway wants to give professionals in Norway, who are interested in and work with Data Mesh in Norway the opportunity to build their network, exchange thoughts and learn about Data Mesh by being part of a community.
The first Data Mesh meetup Norway will be a place to get to know each other and to learn about Why Data Mesh is so attractive and what a business case for Data Mesh can look like.

Agenda:

  • Introduction to Data Mesh Meetup Norway; Winfried Adalbert Etzel, VP Activities DAMA Norway
  • Introduction round and motivation
  • “Why Data Mesh?”; Bente Lønnquist Busch, Director of Teams Service Plattform at NAV.
  • Next steps and plan for follow up

——————————————————————————————–

Data Mesh er et av de mest omtalte tema i dataarkitektur, og mange har blitt fascinert av mulighetene.

DAMA Norge ønsker å gi fagfolk i Norge, som er interessert i og arbeider med Data Mesh muligheten til å bygge sitt nettverk, utveksle tanker og lære om Data Mesh ved å være en del av et fellesskap.

Det første Data Mesh Meetup Norge vil være et sted å bli kjent med hverandre og lære om hvorfor Data Mesh er så attraktivt og hvordan en business case for Data Mesh kan se ut.

Agenda:

  • Introduksjon til Data Mesh Meetup Norge; Winfried Adalbert Etzel, VP Aktiviteter DAMA Norge
  • Introduksjonsrunde og motivasjon
  • «Hvorfor Data Mesh?»; Bente Lønnquist Busch, direktør for Teams Service Plattform i NAV.
  • Veien videre og planen for neste Meetup

Foredragsholdere: