Frokostseminar 6. juni 2×18 Frokostseminar -Bygge tillit: Et innblikk i AI Governance

AI governance handler om å utvikle retningslinjer, regler og prosedyrer for å håndtere kunstig intelligens (AI) på en ansvarlig måte. Dette inkluderer å fastsette standarder for hvordan AI-systemer skal designes, utvikles, implementeres og overvåkes for å sikre etisk og trygt bruk.

arrangeres av Winfried A. Etzel og resten av fagfolkene fra faggruppen DAMA (Data Management Association - Norway Chapter)

Målet er å unngå uønskede konsekvenser av AI, for eksempel diskriminering, feilaktig bruk av personlige data eller andre potensielle risikoer. AI governance bidrar til å skape rammer som sikrer at AI brukes til det beste for samfunnet, og at det er ansvarlige retningslinjer for håndtering av teknologien.

PwC-ekspertene, Kenneth Aske og Gry Evita Sivertsen, vil sammen med MetaDAMA podcaster og data governance ekspert Winfred Adalbert Etzel som representerer DAMA Norge, invitere deg til frokostseminar hvor vi vil se nærmere på denne tematikken.

I dette seminaret vil vi ha fokus på AI governance fra DAMA rammeverket, og gå innom temaer som AI Act og ISO 42001. DAMAs visjon er å standardisere og formalisere data management i Norge for å øke kompetanse og kunnskapsnivå innen fagfeltet

Seminaret er basert på 2×18 modell, der du får all den nødvendige informasjonen på kort tid. En stram tidsbegrensning stiller høyere krav til våre eksperter og tvinger frem mer presise og spissede presentasjoner. I tillegg byr vi på enkel frokost, god kaffe og mulighet for å bygge relasjoner i pausen.

Velkommen til PwCs 2×18 Frokostseminar!

Registrering fra kl. 08.30

1×18 AI Governance
Med: Winfred Adalbert Etzel som representerer DAMA Norge

Pause

1×18 Bygge tillitt – et innblikk i AI Governance
Med: Gry Evita Sivertsen og Kenneth Aske i PwC