Nettverksmøte 16. oktober i Ålesund AI og tidsserier: praktisk bruk og forretningsverdi

Pål Haugen, Data Scientist i Driw, kommer og forteller om hvordan Driw bruker nevrale nettverk til å forutsi tidsserier.

arrangeres av DND

Han deler foredraget i 2 deler:
Første del vil være noe mer teknisk rettet med fokus på tidsserieprediksjoner, «Long Short Term Memory» nevrale nettverk, prediksjonskvalitet og kvalitet på grunndata.
Andre del er mindre teknisk og vil fokusere på hvordan modellene kan utnyttes kommersielt, og hvordan man kommuniserer komplekse modeller og resultater med kunder og samarbeidspartnere

Vi inviterer medlemmer av Dataforeningen (evt. de som ønsker å bli medlem) til å spise buffet i NTNU kantinen fra kl. 1600. Meld deg på her slik at vi får en indikasjon på hvor mange som ønsker å spise.

Agenda:
16:00 Kantinen på NTNU hovedbygg: Bespisning og mingling (for medlemmer av DND. og evt. de som ønsker å bli medlem)
16:45 Vi beveger oss bort til TEFT-lab (TEFT-lab ligger i K-bygget, 3. etg.)
17:00 TEFT-lab: Innlegg med Pål Haugen, AI og tidsserier
18:00 Kaffe og mingling

Nettverksmøtet er gratis og åpent for alle.

DND (Den norske dataforening) er Norges største IT-faglige forening – et åpent, frittstående forum av og for IT-profesjonelle og avanserte IT-brukere. Dataforeningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av IT-fagene. Foreningens mange fora og arrangementer skal være den foretrukne møteplass for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling med likesinnede.

DND Vest: Ålesund er Meetupgruppen for alle som er i geografien rundt og i Ålesund.