Call for presentation 4. juni i Oslo ARK 2023 – Morgendagens applikasjoner
Vil du holde foredrag?

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Tema for årets konferanse er bruk av generativ AI-teknologi i løsninger og hvordan dette vil endre måten vi lager arkitektur på.

Hvordan vil bruk av slik teknologi endre måten vi designer, utvikler, tester, integrerer og interagerer med morgendagens applikasjoner?

AI-teknologien har potensiale til å forbedre kundeengasjementet, effektivisere kommunikasjon og effektivisere utvikling av løsninger. Vi er interessert i virkelige anvendelser av disse teknologiene og inviterer til innsending av forslag til foredrag som deler casestudier, innsikt og beste praksis.

Foredragene kan dekke et eller flere av emnene under, men er ikke begrenset til:

  • Brukstilfeller og suksesshistorier
  • AI som en komponent i løsningsarkitektur
  • AI-assistert modellering, utvikling, testing, verifikasjon av løsningsarkitektur og integrasjoner
  • Personvernhensyn, sikkerhet og andre utfordringer
  • Kundeengasjement og brukeropplevelse
  • Begrensninger i AI og hva vi ikke bør bruke det til
  • Hvordan kan vi best utnytte dagens AI-teknologi

Vi oppfordrer arkitekter og utviklere til å sende inn forslag til foredrag.

Call for paper er utarbeidet med assistanse fra ChatGPT

Frist for innsendelse: 4. juni.

Call for Presentation ARK 2023

Skjema for registrering av forslag til foredrag på Ark 2023

  • Få frem hvilke erfaringer du vil dele, spørsmål du vil søke å belyse, diskusjon du vil oppfordre til
  • Om deg

  • Kontaktinformasjon

Programkomiteen vil velge ut forslag som passer best inn i et helhetlig program.

Praktisk om ARK 2023:
Tid og sted: 15. november, 09:00 – 16:00, i Oslo hos Sopra Steria.

Kontaktperson: 
Signe Iversen, Mobil 958 27 351