Konferanse 15. november i Oslo Ark 2023 – – Morgendagens applikasjoner

ARK er Dataforeningens årlig arkitekturkonferanse, den har blitt avholdt i 11 år.

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: kr 3690,- Ordinær pris: 5490,- Meld på

Tema for årets konferanse er bruk av generativ AI-teknologi i løsninger og hvordan dette vil endre måten vi lager arkitektur på.

Hvordan vil bruk av slik teknologi endre måten vi designer, utvikler, tester, integrerer og interagerer med morgendagens applikasjoner?

AI-teknologien har potensiale til å forbedre kundeengasjementet, effektivisere kommunikasjon og effektivisere utvikling av løsninger. Vi er interessert i virkelige anvendelser av disse teknologiene og inviterer til innsending av forslag til foredrag som deler casestudier, innsikt og beste praksis.

Program:

09.00 Velkommen Sopra Steria representant og leder for Dataforeningens løsnings og integrasjonsarkitektur ønsker velkommen til Ark 2023
09.05 Much Ado About Architecture — Paul Preiss The fundamentals of great architecture are relatively timeless. SOLID principles still hold true in development. Iterative delivery, code quality, test early, test often… but the world is also changing. There are major changes in the software world in integration, service development, and agility. In addition, AI has introduced opportunities for better, faster and more customized development. Architecture and pipelines: what is changing Business cases for AI: what to build New trends in solutions: cloud, mobile, virtual and agile We are going to look at use cases in the implemementation of both delivery pipelines and business opportunities with modern architecture approaches and delve into what will future-proof you and your career for the coming years.
09.50 Hvordan bruke språkmodellers (ChatGPT) innlærte kunnskap sammen med egne kilder? — Jon Audun Baar og Espen Remman Vi beskriver en løsningsarkitektur hvor generative språkmodeller samhandler med egne kilder. En generativ språkmodell har implisitt enorme mengder kunnskap. Vi kan ikke stole på den kunnskapen. Modellen har heller ingen kjennskap til din virksomhets kunnskap. Denne kunnskapen må nyttiggjøres.
10.25 Pause
10.40 Hvordan kan vi ta i bruk en GPT tjeneste med våre egne data? — Marius Sandbu Hvordan kan vi få satt opp et chat funksjon som kan svare på alle spørsmål tilknyttet organisasjonens egne data. Dette er en utfordring som de fleste ønsker å løse, samtidig som man gjør det på en sikker måte. I denne sesjonen vil Marius gå nærmere inn på ChatGPT (og andre språkmodeller) og økosystemet rundt å hva man kan bruke for å lage sin egen organisasjonsbasert chatbot som kan forenkle og effektivisere måten sluttbruker får info.
11.15 Modenhetsskala for innføring av “Nye AI” i organisasjoner — Gorm Braarvig & Silje Føyen AI-verktøyene har kommet for å bli. Vi vet at kunnskapsarbeidere skal jobbe annerledes, men fordi “halveringstiden på sanne fakta” er så lav, vet vi ikke hvordan. Det eneste vi med sikkerhet kan si, er at endringene skjer raskere enn noensinne. For å navigere i dette usikre landskapet, introduserer vi Aigap sin modenhetsskala og viser hvordan man kan jobbe praktisk med modenhet på AI. Vi demonstrerer anvendelse av AI på ett av trinnene på modenhetsskalaen, og vil åpne for diskusjon og refleksjon rundt tema “Endring i hvordan arkitektur utvikles og vedlikeholdes”.
11.45 Lunsj
12.45 Hvorfor data governance by design er essensielt for sikker enterprise AI? — Vidar Svendsen Den siste tiden har AI blitt tilnærmet allemannseie, basert på gjennombruddet for store språkmodeller. Samtidig er bekymret for sikkerhet knyttet til data og modellene i seg selv, noe som fører til at AI governance også blir viktig fremover. Data governance lar oss forstå opprinnelse, sensitivitet og livssyklus for de data vi bruker til blant annet å trene, prompte og tune store språkmodeller. Derfor er data governance grunnlaget for AI governance og vesentlig i håndtering av risiko. Vi beskriver hvordan dette kan løses ved hjelp av byggeklosser og egnet løsningsarkitektur.
13.30 Can generative AI be used to improve cyber security defense and repair? — Per Myrseth Scenario we have performed: An organization dependent on a digital asset creates two teams, one attacker and one defender team. They use ChatGPT and similar to play attack & defend scenarios on the digital asset. Important learnings are: (i) how large language models can be utilized in hands of the two teams, (ii) impact on awareness and maturity of different personnel and roles, (iii) how to design best possible defense coverage and resilience capabilities, (iv) input to architecture adjustments, monitoring and barriers. A description of the role-play and learnings will be given.
14.15 Pause
14.30 ChatGPT and not only: how can you use the power of Generative AI at scale — Maxim Salnikov Join this session to get all the answers about how ChatGPT and other LLM models can be applied to your current or future project. We'll start by putting in order all the terms - OpenAI, GPT-3, ChatGPT, Codex, Dall-E, etc. - and explain why Microsoft and Azure are often mentioned in this context. Then, we'll go through the main capabilities of the Azure OpenAI and respective usecases that might inspire you to either optimize your product or build a completely new one.
15.15 Unstable Diffusion — Barry O’Reilly Last time I spoke at ARK I talked about the role of philosophy in architecture. It becomes clear that designing software systems in social environments is a philosophical problem situated right in the middle of 20th century philosophical debate between analytic and continental schools of thought. The rise of generative AI has the side effect of raising interest in these philosophical questions within architecture - and the success (or failure!) of generative AI will define architecture for a decade to come. This talk will look at the impact that generative AI might have on architecture beyond autocomplete for coders.
16.00 Avslutning og mingling Vi serverer pizza og øl i mingleområdet til Sopra Steria. Dette er det perfekte forum for å prate om dagens foredrag og stille spørsmål til foredragsholdere.

Foredragsholdere: