Digitalt nettverksmøte 10. juni Arkitekturprinsipper i e-helse – Hvordan lage en god veileder?

Gode arkitekturvalg skal styrke gjennomføringsevnen og gi bedre samlet måloppnåelse. Prinsipper for arkitekturvalg er et godt verktøy for arkitekter og en veileder kan hjelpe flere arkitekter ta i bruk prinsippene. I dette webinaret vil seksjon for arkitekturstyring i Direktoratet for e-Helse presentere veilederen og faggrupper i Dataforeningen mobiliserer fagmiljøene til å komme med god innspill til veilederen.

arrangeres av Francis D’Silva og resten av fagfolkene fra faggruppen DND Sørøst

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 300,- for ikke-medlemmer

Arkitekturprinsipper – Veileder v2

Nasjonal arkitekturstyring for e-Helse har som formål å bidra til en koordinert og enhetlig IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren som understøtter den ønskede strategiske retningen for e-helse. Arkitekturstyringen foregår innenfor rammene av nasjonal e-helsestrategi, prosjekter i nasjonal e-helseportefølje, nasjonale løsninger som er i forvaltning, samt felles grunnmur for digitale tjenester i helse- og omsorgstjenesten.

Veilederen for bruk av arkitekturprinsipper i e-helse er ute på høring. Veilederen er en tolkning av Digitaliseringsdirektoratets arkitekturprinsipper slik det bør gjelde for helse- og omsorgssektoren. Flere faggrupper i Dataforeningen ønsker å mobilisere fagmiljøene til å komme med god innspill til veilederen innen fristen 30.juni. Faggruppe for Helse og IKT og arkitekturfaggrupper for  virksomhetsarkitektur og løsnings- og integrasjonsarkitektur samarbeider med seksjon for arkitekturstyring i direktoratet for e-helse for å hente innspill gjennom en crowdsourcings innsats.

I dette webinaret gis en kort presentasjon av veilederens oppbyggingen og hvordan skriftlig innspill kan gis.

Målgruppe: Arkitekter og porteføljeforvaltere som jobber med forretningsutvikling, produktutvikling, systemintegrasjon og teknisk drift.

Det blir gjort opptak av møtet og publisert på dataforeningen.no i etterkant.

Program:

16.00 Velkommen og bakgrunn
16.05 Om arkitekturstyring for e-helse (seksjon for arkitekturstyring i e-helsedir)
 • Nasjonal arkitekturstyring for e-helse v/seksjonsleder Lars Kristian Roland
 • Veilederens oppbygging og utvidelser for helse- omsorgssektoren v/seniorrådgiver Tore Syvertsen
 • Om innspillsrunde - (Dataforeningen)
 • Kort om prosessen for å gi innspill v/Francis D'Silva, Distriktsstyre Sør Øst
 • Betraktninger fra faggrupper i Dataforeningen
  1. Jon Tysdahl, FG Helse IKT
  2. Aida Omerovic, FG Virksomhetsarkitektur
  3. Shiraz Bhaiji, FG Løsnings- og integrasjonsarkitektur
 • 16.50 Diskusjon/Q&A