Årsmøte 27. februar i Trondheim Årsmøte 2019 Midt-nord

På årsmøte i distrikt DND Midt-nord gjennomgås status for fjoråret og planer for 2019. I tillegg velges det inn nye styremedlemmer.

Eirik Thun

arrangeres av Eirik Thun og er en del av serien Årsmøter

Medlempris: Kun for medlemmer

Følgende saker vil bli behandlet:

 • Styrets beretning 2018, vedlagt i eget dokument
 • Regnskap og disponering av resultat, vedlagt i eget dokument
 • Revisors beretning 2018 vedlagt i eget dokument
 • Mål, planer og budsjett for 2019
 • Valg av styre
  Informasjon om lokalt valgreglement, vedlagt i eget dokument
 • Valg av revisor.
 • Valg av valgkomite for distriktsforeningens styre
 • Vedtektsendringer
 • Valg av delegater og reserver til DND’s landsmøte i april 2019