Årsmøte 25. mars i Nettmøte Årsmøte 2021 Den norske dataforening, distrikt Midt-Nord

Pga pågående strategiarbeid har Hovedstyret besluttet at det gjøres fritak fra vedtektene og årsmøtene kan i år avholdes innen utgangen av mars og ikke utgangen av februar.

Eirik Kristiansen

arrangeres av Eirik Kristiansen

Medlempris: Gratis for medlemmer Meld på

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Midt-Nord.

Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.
Dersom du ønsker å delta i digital avstemming under årsmøtet må du registrere deg på forhånd.

Du vil da få tilsendt informasjon om hvordan du avgir stemme.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

3. Årsberetning for 2020

4. Godkjenning av regnskapet for 2020

5. Revisors beretning

6. Valg av styre 2021:
a. Valg av leder for 2021
b. Valg av styremedlemmer

7. Valg av revisor

8. Vedtektsendringer

a. Forslag til sammenslåing med Hovedforeningen
b. Konsekvenser av positivt vedtak under pkt. 8a

9. Valg av valgkomite for styret i DND Midt-Nord

10. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 2021, digitalt i slutten av april

Dokumentasjon til årsmøtet finner du her i pdf-format.

Se forslag til nye vedtekter som skal fremlegges for Landsmøtet 29. april.