Årsmøte 24. mars i Nettmøte Årsmøte Den norske dataforening, distrikt Sør-Øst

Pga pågående strategiarbeid har Hovedstyret besluttet at det gjøres fritak fra vedtektene og årsmøtene kan i år avholdes innen utgangen av mars og ikke utgangen av februar.

Roger Schãffer

arrangeres av Roger Schäffer

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Det innkalles til ordinært årsmøte i Den norske dataforening, distrikt Sør-Øst.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning/godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, telekorps og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
3. Beretning fra styret om foreningens virksomhet arbeidsåret 2020
4. Regnskap for 2020
5. Valg av styre- og varamedlemmer for 2021:
a. Valg av leder
b. Valg av styremedlemmer
6. Vedtektsendringer
a. Forslag til sammenslåing med Hovedforeningen
b. Konsekvenser av positivt vedtak under pkt. 6a
7. Valg av revisor
8. Valg av valgkomite for 2022
9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 2021, digitalt 29. april
10. Orientering om aktivitetsramme for 2021
11. Orientering om rammebudsjett for 2021

Les mer

VIKTIG INFORMASJON FOR DELTAKERE PÅ ÅRSMØTE 24 MARS:
Årsmøtet er åpent for alle, men kun medlemmer har stemmerett.
Dersom du ønsker å delta i digital avstemming under årsmøtet må du registrere deg på forhånd og du får tilsendt informasjon om hvordan du avgir stemme. Meld deg på her.
Frist for registrering: 24 mars kl 16:00 for å få tilgang til avstemning.

Klikk her for å bli med i møtet
Eller ring inn (bare lyd)
+47 21 40 21 83,,820925151# Norway, Oslo
Telefonkonferanse-ID: 820 925 151#
Finn et lokalt nummer | Tilbakestill PIN-kode