4. september i Oslo DND SØ – fagstyre og programkomite samling

arrangeres av David Aas Correia

Dataforeningen ønsker at fagstyrer og programkomiteer knytter tettere bånd. Vi inviterer dermed fagstyre- og programkomiteledere i region Sør-Øst til en samling for utveksle erfaringer og planlegge hvordan vi kan styrke dette gruppen videre. Et tettere samarbeid mellom fagstyre- og programkomiteledere vil kunne styrke samhandlingen på tvers og flere aktiviteter på tvers av fagområder.

Hilsen oss i SØ og administrasjonen
David, Naci, Darija, Cato og Hedvig