Digitalt nettverksmøte 7. mai e-helselov – er det denne loven Norge trenger?

Detaljregulering har konsekvenser for helsetjenesten og helsenæringen.

arrangeres av Francis D’Silva og resten av fagfolkene fra faggruppen Nasjonalt fagråd

Medlempris: 0,00 Ordinær pris: 0,00 Meld på

Streamingen: https://youtu.be/eCPR3BGNqL4

Arrangementet er gratis for alle, men vi oppfordrer deltakerne til å støtte Dataforeningen ved å bli medlem her.  Du vil motta link til webinaret 6. mai.

Helse- og omsorgsdepartementet har oversendt forslag til egen lov for e-helse til Stortinget. Det kom omfattende kritikk i høringsrunden, men departementet og regjeringen ser bort fra den og går for rask behandling i vårsesjonen. Dataforeningen og mange andre aktører som Legeforeningen og Abelia har i  høringsuttalelsene utfordret behovet for en slik lov, og synliggjør noen alvorlige konsekvenser med en slik detaljregulering.

Covid-19-pandemien viser hvor fleksibel helsetjenesten kan være når behovet er til stede, støttet av både helsenæring og forvaltning.  Denne loven kan bli hemmende for omstilling i helsetjenesten.

I dette webinaret vil vi trekke på e-helsefaglige perspektiver og funn fra ekspertutvalget for datadrevet økonomi og innovasjon som kan vise at analysen som ligger bak lovforslaget er utilstrekkelig, til og med feil. Sentrale aktører i helsetjenesten og næringen oppsummerer sine høringsuttalelser, etterfulgt av en diskusjon om alternativ løsning for utfordringene.

Målgruppe: Stortingspolitikere og deres rådgivere

Arrangør: Dataforeningen (med støtte fra Legeforeningen og Norway Health Tech)

Program:

16.00 Velkommen og bakgrunn
16.05 Faglig innledning
Hva sier forskningen om strategisk e-helse?
 • Prof. Margunn Aanestad - UiA, UiO og C3, OUS
 • Stein Olav Skrøvseth – leder, Nasjonalt senter for e-helseforskning
 • Funn fra ekspertgruppens rapport om datadrevet økonomi og innovasjon Arve Føyen – partner i Føyen & Thorkildsen, leder i Dataforeningens IT-politiske råd og medlem av KMDs ekspertgruppe for datadeling i næringslivet
  16.45 Lyntaler fra sektoren Ordstyrer: Kjell Arne Grøtting - partner, Uniconsult og medlem av Dataforeningens IT-politiske råd

  Deltakere
 • Helsetjenesten: Legeforeningen v/avdelingssjef/jurist Aadel Heilemann
 • Helsetjenesteforvaltning: KS v/områdedirektør Kristin Weidemann Wieland
 • Helsenæringen: Abelia v/leder bærekraft og helse Tarje Bjørgum
 • Helse IKT: IKT-Norge v/direktør e-helse Nard Schreurs
 • Forskningsmiljøer: prof. Per Ingvar Olsen, BI og forskningsleder C3, OUS
 • Frode Strisland, seniorforsker og leder for helse og velferdsteknologi, SINTEF
 • 17.25 «Rundebordsamtale»: I et post-Covid Norge, hvordan kan en økosystemtilnærming realiseres uten tvang? Ordstyrer: CEO Kathrine Myhre, Norway Health Tech
  17.55 Avsluttende kommentarer