21. oktober i Oslo ERP 2024

Bilde av Bo Hjort Christensen

arrangeres av Bo Hjort Christensen

ERP 2024 er et kompakt fagseminar ledet av Bo Hjort Christensen. Bo har en lang karriere som høyskolelektor på Handelshøyskolen BI, rådgiver, forfatter og ERP-analytiker.

Årets seminar er det 25 i rekken, og ble første gang gjennomført i 1999.
Gjennom disse årene har vi skapt en tradisjonsrik møteplass for både kunder og
leverandører av forretningssystemer (ERP-systemer).

 

Hvem bør delta:
Konferansen henvender seg til mellomstore og store virksomheter som enten har behov for en fyldig oppdatering av status og trender i ERP-markedet eller som er i ferd med å gjennomføre en krevende anskaffelses- og implementeringsprosess.

For de sistnevnte vil materialet som gjøres tilgjengelig på konferansen fungere som en «startpakke» som både gir en totaloversikt over mulighetsrommet (ERP-alternativene) og som inneholder verktøy som kan benyttes direkte i prosjektene.

Bo Hjort Christensen kombinerer en analytisk tilnærming med innslag av anvendbar teori.

Vår erfaring er at konferansen er en viktig møteplass for alle som interesserer seg for hvordan ERP-systemer kan danne et godt fundament for digitalisering og forretningsutvikling. Det handler om å velge riktig «bunnsville» (ERP-systemet), implementere det smart, anvende det klokt og pleie det godt.

Mer info kommer senere.

Foredragsholdere: