Digitalt nettverksmøte 17. mars Et innblikk i havromsautonomi

Eirik Kristiansen

arrangeres av Eirik Kristiansen og resten av fagfolkene fra faggruppen Ocean Technology

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Agenda:
Velkommen

Intro til havromsautonomi og hvilke utfordringer vi står ovenfor
V/ Klyngeleder Frode Halvorsen fra Ocean Autonomy Cluster og COO Eirik Hovstein fra Maritime Robotics

Live Housetour hos NTNU avd Nyhavna
Vi tar dere med på en livetour der vi får se laboratoriet for fremtidens kontrollsenter for autonome og fjernsynte operasjoner. Her vil de forske på hvordan ulike kontrollflater fungerer i ulike settinger, det vil både dreie seg om det grafiske grensesnittet på skjerm og andre kontaktpunkter menneske-maskin og helt ned på hvilke lyssettinger som er best egnet. Dette er et samarbeid mellom Kyb, produktdesign og elektronisk systemdesign