Foredrag 27. februar i Trondheim Fagmøte Informasjons­sikkerhet

Felles møte mellom Dataforeningen, ISACA, ISF og CSA.

Espen A. Fossen

arrangeres av Espen A. Fossen og resten av fagfolkene fra faggruppen Informasjons­sikkerhet

Program:

16.00 Velkommen og registrering
16.30 Styrene informerer Kort oppdatering fra styremedlemmer hos ISACA, ISF, DND og CSA
16.45 Brønnøysundregistrene sin tilnærming til styringssystem for informasjonssikkerhet — Olav Melteig I foredraget vil jeg fortelle om vår oppbygging av styringssystem og etterlevelsen av styringssystemet. Vårt arbeid baserer seg på ISO 27001/27002-standarden og har en risikobasert tilnærming på arbeidet. Jeg vil snakke om selve styringssystemet sin oppbygging, hvordan vi organiserer sikkerhetsarbeidet vårt, hvordan vi sikrer en risikobasert styring med tett forankring opp mot virksomhetsstyringen og toppledelsen gjennom en kontinuerlig forbedring. Til slutt vil jeg også si noe om modenhetsnivået og våre tanker videre i utviklingen av styringssystemet.
17.30 Pause
17.45 IKT-sikkerhet i helsetjenesten — Jostein Jensen Jostein har tidligere jobbet både i Lånekassen og Kongsberg Digital, i kveld kommer han for å snakke om Norsk Helsenett, der han startet som Sikkerhetsdirektør 1. oktober 2018.
18.30 Pause
18.45 Sikkerhet er det beste argumentet for å ta i bruk skybaserte tjenester (ikke omvendt) — DnB flytter hele mobilbankplattformen til skya, Norge har fått en strategi for digital transformasjon som omfavner bruken av skytjenester og sikkerhetsløsninger kan i stadig større grad anskaffes «som-en-tjeneste». Men om skya KAN gi deg langt bedre IT-sikkerhet, økes samtidig fokus på bestillerkompetansen. Lær mer om hva som skal til for å skaffe seg dette, på hvilken måte toneangivende organisasjoner "tør" å flytte forretningskritiske applikasjoner til skya og hvordan akkurat DIN bedrift kan skaffe seg tilsvarende forretningsfortrinn – gjennom sikker bruk av skytjenester!
19.30 Servering, videre diskusjoner og nettverksbygging!

Foredragsholdere: