Seminar 22. november i Ålesund Forum for IIOT: Trender i skyen – Hvordan ser den nye arkitekturen ut?

GCE Blue Maritime Cluster, DIGICAT, ÅKP, Dataforeningen og Gagn inviterer vi til seminar med sky-teknologi som fokus. Vi presenterer denne gangen teknologi fra Google, Snowflake, Microsoft og Digitread Connect. Samlingen starter med enkel lunsj på Blue Innovation Arena på NMK, Ålesund.

arrangeres av Bjørn Aase Dimmen og resten av fagfolkene fra faggruppen DND Vest - Ålesund

Utsolgt

Forum for Industrial Internet of Things (IIoT) ønsker denne gangen å fokusere på sammenfatning av data er hos ulike leverandører – Hvordan bearbeide, tilgjengeliggjøre og beslutte datatilgang og iverksette sky-strategier.

Den siste perioden har det kommet mange buzzord og trender rundt sky, skyleverandører. Ord som Datalake, Big data, hybrid-sky, DEV-ops, data-plattform. Men hvilke av disse ordene er bare buzzord og hvilke er det som faktisk brukes i industrien lokalt?

Målet med dagen er å kunne gi en forståelse for hva de ulike leverandørene bruker av tjenester for å lage en moderne plattform, og betydningen av de ulike tjenestene.

Hvilke ting er det man skal ta hensyn til i 2022 og hvordan setter man opp et godt utviklingsløp?

Vi har satt av en halv dag og håper mange vil ta turen.
Program: (kommer)
Vi starter med enkel lunsj kl.1130.

Arrangør: ÅKP, GCE Blue Maritime, Digicat og GAGN