Webinar 26. oktober Jeg skal lage en bærekraftig Datasenterstrategi – Hvilke tjenester finnes det i markedet og hva må jeg tenke på

Digitaliseringen fosser fremover. Flere tjenester flyttes til skyen, men hvor ligger denne skyen – hva må du tenke på og hva har valgene du tar å si for samfunnet og bærekraftighet? Bli med på webinar med Espen Bjanes i regi av faggruppe Skytjenester. Påmelding starter mandag, 13. september.

arrangeres av Frank Mikkelsen og resten av fagfolkene fra faggruppen Skytjenester

Ordinær pris: 150 Meld på

Foredraget følger noen av dette tiårets megatrender; bærekraft  og digitalisering. Hvordan kan digitalisering være en katalysator for en grønnere fremtid? Hvordan kan man gjøre digitaliseringen mer bærekraftig?

Her kan lokale datasenteraktører og Norge som nasjon spille en viktig rolle fremover. Gjennom reisen behandles datasenter- og skystrategier, hvilke veivalg man kan ta og hvilke vurderinger man kan gjøre underveis.

Espen Bjanes fra en av verdens grønneste datasenterleverandør, Green Mountain, gir oss også et innblikk i hvilken rolle selskapet har i en bærekraftig digitalisering.

 

Foredragsholdere:

Dataforeningens faggruppe for Skytjenester har som hovedformål å bidra med økt kunnskap om skytjenester for alle medlemmer enten man er innkjøper, leverandør, bruker eller på annen måte involvert i skytjenester.