Digitalt frokostseminar 24. juni i Nettmøte Kan finansiering og digitalisering i kombinasjon øke farten på den grønne omstillingen?

arrangeres av Massi Rostad og resten av fagfolkene fra faggruppen Bærekraft

Medlempris: Gratis Ordinær pris: kr 500,- (ink. mva) - Test oss! Du får to gratis prøvetimer på nettverksmøter. Meld på

Bærekraftig finansiering og digitalisering er sentrale trender i dag. Kan finansiering og digitalisering i kombinasjon øke farten på den grønne omstillingen? EUs taksonomi for bærekraftig finansiering er et klassifiseringssystem som gjør det enklere for markedet å få informasjon om hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige. Digitale plattformer gjør det enklere for markedsaktører opptatt av bærekraft å finne hverandre. På dette frokostmøtet vil du bli introdusert til EUs taksonomi for bærekraftig finans og får høre om to digitale plattformer som skal øke den bærekraftig aktiviteten. 

 

Program:

08.00 Velkommen — Massi Rostad
08.05 Det er ikke lenger nok å si at du er bærekraftig, du må vise det — Ingunn Borlaug og Cecilie Vestli Landberg Det er et sterkt behov i dag for å allokere finansiell kapital over i «grønne», bærekraftige virksomheter og prosjekter for å redusere karbonutslipp, tilpasse oss klimaendringer, bevare vann- og havressurser, omstille oss til en sirkulærøkonomi, bekjempe forurensing og beskytte og gjenopprette biologisk mangfold og økosystemer. EY introduserer den grønne EU-taksonomien - et klassifiseringsrammeverk som skal sikre felles forståelse av hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige.
08.25 Er det virkelig mulig å sammenligne hvor bærekraftig selskaper er? — Petter Reistad Det er ikke noe tvil om at vi trenger et verktøy for investorer og utlånere for å fordele kapital mer bærekraftig. Celsias CTO Morten Hillbom og CEO Petter Reistad stilte seg det samme spørsmålet - hvordan kan vi på en best mulig måte sammenligne hvor bærekraftige helt forskjellige selskaper er? De var overbevist om at det kunne de lage en software-plattform som gjorde det enkelt for markedet å måle selskapets bærekraft hvis det fantes et effektivt rammeverk.
08.50 Hvordan kan en digital samarbeidsplattform gi miljøgevinst og skaffe grønn finansiering? — Vladislav Kazanski Ved å bruke Loopfronts sirkulære samarbeidsplattform har Asker kommune så langt spart 16 millioner kroner gjennom å kartlegge og bruke kontormøbler om igjen. I tillegg har det gitt betydelig miljøgevinst og spart samfunnet for CO2-utslipp.

Det å måle miljø- og klimagevinst har gitt bidrag til å få kunder til å snakke om sine sirkulære arbeid i markedet og med høyere krav fra reguleringer og investorer gjør det mer attraktivt for selskaper ikke bare å måle, men faktisk gjennomføre sirkulære løsninger. Grunder Michael Curtis mener det er et enormt sirkulært potensialet i bygningene og materialene våre, det må bare kartlegges og verdsettes.
09.10 Avslutning

Foredragsholdere: