Digitalt nettverksmøte 7. mai Lean og ledelse på Røros dør og vinduer:
Erfaringer fra eget Leanarbeid, og fra samarbeid mellom bedrifter i Røros-klyngen

LEAN leder hos Røros Dører og Vinduer, Kjell Thore Magnussen, deler sine erfaringer fra LEAN-arbeid i egen bedrift, og hvordan samarbeid mellom bedrifter kan gi ny giv til arbeidet med å innarbeide LEAN i bedriftskulturen.

Eirik Kristiansen

arrangeres av Eirik Kristiansen

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Røros Dører og Vinduer skreddersyr dører og vinduer innenfor et bredt produktspekter. Bedriften har siden 2014 satset aktivt på LEAN som en av sine viktigste strategier for å sikre kvalitet og produktivitet. Riktig bruk av de menneskelige ressursene er en stor del av dette, og vil dele noen refleksjoner rundt hvordan ansvarsfordeling og bruk av teamledere kan brukes for å gi bedre flyt.

Røros Dører og Vinduer er også en av pådriverne for industrisamarbeidet Norwegian Mass Customization Cluster (NMCC) – Rørosklyngen. Siden oppstarten i 2018 har arbeidsgruppa for Lean i Røros-klyngen, bestående av deltagere fra en rekke ulike produksjonsbedrifter i området, bygget opp et fellesskap rundt temaet LEAN produksjon, og møtes jevnlig for å utveksle erfaringer og hjelpe hverandre å finne gode løsninger.

Foredragsholdere: