Digitalt frokostseminar 1. september Levende API-design med DDD og hypermedia

I NRK TV har vi begynt å bruke hypermedia i API'et som serverer klientene seerne bruker for å strømme TV-innhold. Vi bruker hyperlenker for å tilby relevante navigasjonsmuligheter avhengig av scenarier og applikasjonstilstander.

arrangeres av Shiraz A. Bhaiji og resten av fagfolkene fra faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur

Medlempris: Gratis for alle

På den måten komponerer vi API’ets endepunkter til å danne danne komplette brukerhistorier. Hyperlenker lar oss også binde sammen kontekster som vi holder adskilt for å begrense kompleksitet. Klientene kan sømløst navigere mellom redaksjonelt innhold, katalogoversikt, avspilling og personaliserte anbefalinger uten å legge merke til eller bry seg om at de ulike kontekstene kan understøttes av adskilte applikasjoner med ulike oppetidskrav og adskilte feilmoduser. Siden hyperlenker lar oss tilby flere veier gjennom API’et og mer enn én måte å nå et mål på, hjelper de oss også å utvikle applikasjonene våre uten behov for koordinering og synkronisering av oppdateringer på tvers av alle klienter. Klienter kan velge å ta i bruk ny eller forbedret funksjonalitet når de selv ønsker det. Einar vil i dette webinaret vise noen praktiske eksempler på hvordan de har gjort det i deres API.

Einar W. Høst er programvareutvikler i NRK TV, strømmetjenesten til NRK. Han er opptatt av sosio-tekniske faktorer, domenemodellering og API-design. Iblant går han turer for å tenke igjennom ting.