Call for presentation ODIN 2023 – Call for presentation

ODIN 2020 blir i år todelt og avholdes torsdag 5. og fredag 13. november fra kl. 09:00 til 12:00 begge dager. Flere detaljer kommer snart.

arrangeres av Minh Nguyen og resten av fagfolkene fra faggruppen Software Testing (SWT)

Eksempel på tema vi gjerne hører om:

  • Ny tilnærming til test
  • Bruk av testteknikker
  • Teknisk testing – for eksempel testautomatisering, ytelsestest og sikkerhetstest.
  • Testkonfigurasjon – håndtering av utfordringer knyttet til testmiljøer, testdata, testverktøy og konfigurasjonsstyring.
  • Teknologi – erfaringer med testing i grenselandet til AI/ML, Intelligent Automation, VR/AR, Cloud, BigData med mer.
  • Organisering og organisasjonsutvikling
  • Prosess – testaktiviteter i kontekst av arbeidsprosesser, for eksempel Smidig, DevOps, Lean i samspill med praksis som Continuous Integration og Continuous Deployment.

Ikke nøl med å sende inn ditt bidrag selv om budskapet i din historie ikke blir nevnt i listen ovenfor. Vi vil høre DIN historie.

Klikk på den gule knappen til høyre på siden.