Nettverksmøte 21. april Online nettverksmøte: Hvordan innføre virksomhetsarkitektur?

Flere snakker om viktigheten av virksomhetsarkitektur. Vi synes at virksomhetsarkitektur er superviktig og ser at det er mange veier til målet. Dette webinaret tar for seg hvordan man kan komme i gang med virksomhetsarkitektur - starthjelp for de som vet hvorfor det er viktig men som ikke klarer helt å starte det store arbeidet.

arrangeres av Arisa Plecan og resten av fagfolkene fra faggruppen Virksomhetsarkitektur

Medlempris: Gratis for medlemmer Ordinær pris: 300,- for ikke-medlemmer Meld på

Drammen kommune har fra 1.1.2020 organisert virksomhetsarkitektur under direktør for digitalisering og utvikling. Det gir forankring for oppstartsfasen av etablering av virksomhetsarkitektur i kommunen. I samtale med flere skal vi komme innom hva andre miljøer gjør, hvor virksomheten bør starte når de skal etablere sin virksomhetsarkitektur og hvilke artefakter og resultater som må være på plass.

Vi skal også se på hva Digi Vestland gjør for å bistå kommunene med å ha en enkel start på virksomhetsarkitektur.

Målet med møtet:

  • Gi noen råd om hvordan starte med etablering av virksomhetsarkitektur.
  • Få fram hva som er de viktige valg og beslutninger som må tas før og under oppstart
  • Erfaringer fra Drammen kommune og KS
  • Bidra til å senke terskelen for å komme i gang

Hvem bør delta:
Alle som jobber med virksomhetsarkitektur, alle ledere som har interesse for kvalitet i arbeidet sitt og ansatte i kommunen.