Digitalt nettverksmøte 27. mai Simulatorer for fjernstyrte og autonome farkoster

For å utvikle autonome systemer er det behov for gode simulatorer. Ved bruk av simulatorer kan man utføre rimeligere og mer effektive tidligfasetester, utføre mer ekstreme tester uten å sette utstyr og mannskap i fare, og ikke minst ha en langt bedre kontroll på omgivelsene.

Eirik Kristiansen

arrangeres av Eirik Kristiansen og resten av fagfolkene fra faggruppen Ocean Technology

Medlempris: Gratis for alle Meld på

Bilbransjen har kommet ganske langt innen simulatorer for autonome og selvkjørende biler, og nå er det flere prosjekter som etableres i Trondheim rundt simulering av fartøy og farkoster.

På denne meetupen kan du høre om to utviklingsprosjekter, og hvordan Njord Student Challenge skal benytte seg av disse systemene på årets konkurranse.

Gemini er simulatorsystemet som blant annet benyttes i uttesting av milliAmpere 1 og 2, og som også er tett knyttet opp til utviklingen av Zeabuz.

Digifjord er et prosjekt med Ocean Autonomy Cluster, NTNU, Breach, Zeabuz, Njord Challenge og Maritime Robotics, som i løpet av det neste året skal skape 4 digitale miljø fra utvalgte lokasjoner rundt Trondheimsfjorden.