SnIT-samling 10. februar Strategier for å sikre virksomheten god tilgang til riktig kompetanse innen IT og digitalisering

Dataforeningens nettverk for IT-ledere (SnIT) arrangerer nettverksmøte med fokus på ulike strategier for å sikre tilgang til riktig kompetanse. NorgesGruppen, Forte Digital og andre virksomheter vil dele sine erfaringer som en introduksjon og inspirasjon til diskusjon.

arrangeres av Geir Pedersen og resten av fagfolkene fra faggruppen SnIT

Vi lever i en tid med stor endringstakt og rivende teknologisk utvikling, noe som gjør det det viktig for både private og offentlige virksomheter å ha god tilgang på riktig kompetanse innen IT og digitalisering. Hvilke strategier og tilnærminger kan benyttes for å oppnå dette? Er det forskjell mellom private og offentlige virksomheter på hva man kan eller bør velge? Det kan virke som noen virksomheter satser tungt på å øke antall egne ansatte, andre knytter seg tett opp mot strategiske eksterne partnere og noen ‘shopper rundt’ for å dekke sine behov.

Vi får besøk av virksomheter som har valgt ulike strategier. Blant annet kommer NorgesGruppen for å fortelle om deres valg om å investere i sin eksterne samarbeidspartner Forte Digital. Hva var bakgrunnen for valgt strategi? Hvordan gikk man frem? Hva har fungert bra? Hva har ikke fungert bra?