Årsmøte Midt-Nord

Årsmøte i DND Midt-Nord ble avholdt 12.mars med valg av regionstyret og delegater til landsmøtet.

DND Midt-Nord avholdt sitt årlige årsmøte den 12. mars 2024, der medlemmer samlet seg for å diskutere foreningens fremtidige retning og velge nytt regionstyre og delegater til DND sitt landsmøte i Trondheim 19. – 20. april. Det vil også være et frivillig program på søndag 21. april i sammenheng med landsmøtet.

Møtet startet med en gjennomgang av årsberetningen, der styrets leder presenterte en grundig rapport om foreningens aktiviteter og økonomiske situasjon det siste året. Medlemmene hadde muligheten til å stille spørsmål og gi tilbakemeldinger.

Gjenvalgt styre

Ved årets valg av styremedlemmer var det tre medlemmer som skulle velges. Årets valgkomite innstilte at Per Atle Eliassen, Ole Langfeldt og Hanne K. Hindklev alle skulle gjenvelges. Det var også årsmøtet enig i.

Valgkomiteen fikk også årsmøtets støtte for gjenvalg av Per Atle Eliassen som leder av regionstyret.

Gjenvalgt leder av regionstyret DND Midt-Nord

Dermed består regionstyret for DND Midt-Nord av
Leder Per Atle Eliassen
Medlem Terje Storvik
Medlem Synnøve Thoresen
Medlem Espen Sjøvoll
Medlem Thomas Aune Håpnes
Medlem Lars Fjelddalen
Medlem Ole Langfeldt
Medlem Hanne Mari K. Hindklev