Bli med på Meetup i lunsjen mandag 30. mars: Hvordan takler Origo Oslo kommune virus-krisen?

OneTeamGov gjennomfører en serie lunsjmøter der kommuner, stat, små og store private selskaper og frivillige samles. Fokus er nå på å finne praktisk løsning på konkrete problemstillinger som oppstår som følge av korona-krisen.

DND støtter dette initiativet! Vi oppfordrer våre medlemmer til å delta og sende denne invitasjonen videre til de som kan være interessert.

Første lunchmøte er mandag 30. mars der tema er Origo corona-organisert.
Origo er etaten som driver Oslo kommunens digitale transformasjon.  Liv Oftedal Rossow vil dele hvordan Origo har satt opp midlertidig organisasjon i korona-tiden for å håndtere mange nye oppgaver som trengte digital kompetanse og tilgang til data.

Deltakelse er gratis.
Les mer og meld deg på her.

lldsjel og styremedlem i DND Sørøst Victoria Elkina er vår primus motor og kontaktperson mot OneTeamGovNo