Dataforeningen etterlyser KI-entusiaster!

Kanskje KI-gruppen er noe for deg?

Kunstig intelligens har et potensial til å løse noen av de største samfunnsutfordringene vi mennesker ikke synes å klare å håndtere på egen hånd. Samtidig skaper teknologien betydelige grunnleggende utfordringer vi er nødt til å forholde oss til. Har du lyst til å være med å lære mer om KI, diskutere mulighetene og problemstillingene på en seriøs måte, samt spre kompetanse og kunnskap, er KI-gruppen i Dataforeningen noe for deg!

Dataforeningen har lange tradisjoner. Den ble stiftet allerede i 1953 og er i dag en arena for IT-profesjonelle, avanserte IT-brukere og virksomheter som ser hvilken formidabel, samfunnsbyggende kraft teknologien har. Det er et fagmiljø hvor ildsjeler, utøvere og brukere av IT-fagene kan møtes på nøytral grunn for å lære av hverandre og spre kompetanse.
Vi er inne i en prosess med å få etablert et nytt fagstyre for KI. Faggruppen AI er et forum for engasjerte medlemmer med sterk interesse for kunstig intelligens. Per dags dato er vi fire aktive styremedlemmer. Vi ønsker å få inn nye, gjerne yngre, personer som ønsker å engasjere seg helhjertet i fagstyret. Planen er å øke fagstyret til rundt åtte personer før sommeren.

Vi jakter på deg som:
·        Har gode idéer, arbeidslyst og gjennomføringsevner
·        Ønsker å være et uavhengig talerør for kunstig intelligens
·        Vil bidra til å lage faglige inspirerende arrangementer

I faggruppen blir du kjent med og får muligheten til å jobbe med svært kompetente fagpersoner fra ulike virksomheter med særlig interesse for kunstig intelligens.
Aktivt engasjement i en faggruppe i Dataforeningen innebærer frivillig innsats. Det er derfor viktig å ha både lyst og interesse for fagområdet for å påta seg verv i faggruppen. Vervet innebærer blant annet månedlige møter som avholdes i Dataforeningens lokaler på Rebel i sentrum av Oslo, eller på Teams. Det må settes av tid til planlegging og gjennomføring av arrangementer gjennom året. 
Vi hører også gjerne fra deg om du er interessert i å bidra med å arrangere enkeltarrangementer utenom styreforpliktelsen.
Kvinner er spesielt oppfordret til å søke.
Dersom du ønsker å delta i faggruppen kan du sende mail tli: haakan@dnd.no

Hilsen
Faggruppen AI.