Styret i Den norske dataforening

Vi har et profesjonalisert styre som er ansvarlig for drift av foreningen. Styrets viktigste oppgave er å lede gjennomføringen av foreningens strategi og utvikle organisasjonen slik at målene nås. Styret skal fremlegge strategier, planer, budsjetter og regnskap for landsmøtet. Styret rapporterer også fremdrift innenfor gjeldende strategiperiode.

Styreleder

Styremedlemmer