Bli studentmedlem i DND – En gullbillett til videre karriere

– Teknologisamfunnet i Norge har mye å by på som du ikke kjenner til som student. Medlemskap i Dataforeningen (DND) er en gullbillett til å bli kjent med næringslivet, knytte nettverk og orientere deg innen ulike fagområder, sier Rameen Khan.

Rameen Khan (24) er Cloud & Security consultant i Crayon. Hun er utdannet dataingeniør fra OsloMet, der hun i 2020 ble kåret til Årets student. Engasjementet og evnen til å motivere andre har hun tatt med seg videre i rollen som styremedlem i faggruppen Skytjenester i DND.

– DND byr på en form for «mentorskap» – der du kan finne rollemodeller som lar deg se en fremtidig utgave av seg selv karrieremessig. Som en kvinne som har valgt å jobbe innenfor tung teknologi, ønsker også jeg å motivere andre. Kanskje sitter det en ung Rameen der ute som tenker at kvinner ikke jobber innenfor dette fagområdet. Når formålet er godt, mener jeg vi må bidra til å motivere og støtte hverandre.

Rameen Khan (24) er styremedlem i faggruppe Skytjenester i Dataforeningen (DND).

Faglig utvikling i et unikt nettverk

I DND er det bredde og rom for folk fra ulike fagretninger, på strategisk, teknologisk og operativt nivå. Ett viktig mål er samarbeid og det å lære av hverandre. Her har også studenter en viktig rolle i å skape et sterkt miljø for teknologi og digitalisering i Norge.

– Gjennom Dataforeningen har jeg blitt kjent med mange erfarne fagfolk som er pådrivere innen sitt fag, og fått innblikk i andre virksomheter, case og erfaringer. Jeg ville aldri hatt mulighet til å knytte kontakt med disse uten medlemskapet i dette store nettverket. Dette burde flere studenter være en del av! Jeg deltar på nettverksmøter og konferanser, og best av alt – jeg får selv være med på å forme mitt eget fagfelt.

Erfaringer du vil ha på CV-en

Som medlem i en faggruppe i DND befinner du deg midt i utformingen av den digitale fremtiden i Norge. Her stilles de viktige spørsmålene om hvor utviklingen leder oss, og det samarbeides om å komme frem til de gode løsningene som bidrar til et samfunn det er godt å være en del av.

– Det er spennende å følge eget fagfelt, bli enda mer kjent med teknologiområdet jeg jobber innenfor, og være med på å arrangere konferanser fra grunnen av. I jobben min ser jeg at oppdragsgivere gjerne ber meg hjelpe til med å arrangere events, fordi jeg har denne erfaringen fra DND. I tillegg til at jeg opplever å skape en forskjell, er det en viktig erfaring å ha på CV-en!

Møteplass for akademia og næringsliv

Studentmedlemskap i DND gir deg tilgang til en arena der akademia og næringslivet møtes. Det er en billett til videre jobb og karriere, der du får mulighet til å møte og lære av erfarne medlemmer, bli kjent med ulike bransjer, og orientere deg i arbeidsmarkedet og ulike karriereveier. Kanskje er det her du finner din fremtidige arbeidsgiver?

– Dataforeningen kan fylle det gapet vi ser – mellom studenter med ettertraktet kompetanse, som de ennå ikke er sikre på hva de skal bruke til – og næringslivet, som sitter med kompetansebehov som de ikke vet hvordan de skal fylle.

– Min erfaring er at som student hadde jeg behov for å bryne meg på utfordringer for å bli kjent med egen kompetanse, og finne ut hva som var mine faglige styrker. Ved å delta på ulike arrangement i ulike faggrupper i DND får du som student en bedre mulighet til å finne ut hva du er mest interessert i. Og bli kjent med det arbeidsmarkedet du skal ut i. På den måten kan du bygge en faglig profil, og få utnyttet utdannelsen din på riktig måte.

Digitalisering angår oss alle

– Alle har, og bør ha, et forhold til teknologi og digitalisering – i dag ber mange stillingsannonser utenfor IT-faget om teknologisk kompetanse, og teknologi fyller en større rolle innen flere studier. Ikke minst handler det om å delta og engasjere seg for å sikre at teknologien vi utvikler i dag skal gi oss et samfunn det er godt å være en del av i morgen. Vi trenger de nye og unge stemmene, som kan tenke kreativt og delta i utformingen av det digitale samfunnet, sier Rameen Khan.