Oktober er nasjonal sikkerhetsmåned: Gratis nettvett

NorSIS deler ut gratis nettvett i hele oktober.

I november er det movember, og noen av oss gror bart. Men hva skal vi finne på i oktober? Kanskje vi skal dyrke fram litt mer nettvett hos medarbeiderne våre?

Det er ingen dum idé. Oktober er nemlig Nasjonal sikkerhetsmåned, og NorSIS — Norsk senter for informasjonssikring — som er en nær samarbeidspartner med Dataforeningen — gir gratis nettvettopplæring til dine ansatte, inkludert innsikt i nye teknologier.

Hvis du har færre enn 20, vel og merke.

Utviskede grenser

NorSIS har koordinert Nasjonal sikkerhetsmåned hvert år siden 2011. I samarbeid med med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan knyttes også kampanjen opp mot aktiviteter i andre EU-land i oktober.

Trude Talberg-Furulund (foto: NorSIS)

— Hvorfor trenger ansatte kunnskap om ny teknologi og nettvett?

— Hvor vi enn er omgir vi oss med og bruker ny teknologi. I tillegg blir grensen mellom hvordan vi bruker teknologi privat og på jobb stadig bli mer uklar, svarer Trude Talberg-Furulund i NorSIS.

— For å kunne håndtere dette på en god måte, er det ikke bare viktig å kjenne til hvor og hvordan vi er koblet på internett, men også hvilke sårbarheter eller trusler bruken fører med seg. Hver og en av oss må ha nettvett for å håndtere dette.

— Dette er temaene for årets sikkerhetsmåned, som er en årlig kampanje for å øke kunnskap om informasjonssikkerhet. Det handler om en tryggere digital hverdag for alle, og vil gi økt verdiskaping og velferd i samfunnet vårt.

Gratis opplæringspakke

Et av hovedmålene med Nasjonal sikkerhetsmåned er at alle norske virksomheter skal gjennomføre informasjonssikkerhetopplæring av sine ansatte i oktober.

— Erfaringsmessig er det oftest små virksomheter som ikke prioriterer dette, sier Trude. — Derfor får alle virksomheter med opp til 20 ansatte tilbud om gratis sikkerhetsopplæring i oktober. For større virksomheter justeres prisen ut fra antall ansatte.

Du kan lese mer om hvordan du går frem for å dele ut nettvett til folkene dine på NorSIS sine kampanjesider.