eHelse i Oslo 2024: Her er de tre finalistene i nominasjonen til årets eHelsepris

Prisen for 2023 deles ut under eHelse-konferansen i Oslo den 20. mars av Dataforeningens leder Hege Svendsen. Det er mange sterke kandidater, og juryen har valgt ut et finaleheat som du kan lese om her.

Prisen er stiftet for å skape oppmerksomhet om viktigheten av dialog og samarbeid mellom digitaliseringsaktørene innen helsesektoren. Vi ser etter digitaliseringsinitiativ og -løsninger som øker kvaliteten, forenkler helsearbeiderens hverdag, effektiviserer pasientdialogen eller på annen måte bidrar med nytte for å møte fremtidens helseutfordringer.

Her kan du lese mer om eHelseprisen

Årets jury består av representanter i fagstyret i Helse og IKT i Dataforeningen. Dataforeningens eHelsepris tildeles enkeltpersoner, virksomheter eller initiativ som har bidratt til nytenkende og gjerne banebrytende samhandling, enten i arbeidsformer for utviklingsarbeidet og/eller i resultatet.

De tre på pallen er:

Morten Andresen, Imatis

1. Morten Andresen, gründer av Imatis i Porsgrunn.

Juryens uttalelse: «Han har vært en innovatør på leverandørsiden som over flere tiår har bidratt til nytenkning og brakt inn nye løsninger på områder med ineffektivt uforløst potensial i arbeidsflyt og kommunikasjon på områder andre ikke har sett potensialet. Morten Andresen har med Imatis vært en kraftfull innovatør på områder de fleste andre ikke så muligheter.»

2. Marit Svindland, prosjektleder anskaffelse av velferdsteknologi i Agder:

Marit Svindland (Foto: i4Helse)

Juryens uttalelse: «Kandidaten har stått i spissen for et foregangsmiljø innen et svært viktig digitaliseringsområde for å effektivisere behandling, pleie og omsorg i kommunene. Ulike løsninger innen velferdsteknologi har blitt utprøvd og tatt i bruk gjennom bruk av innovasjonspartnerskap inn mot private aktører og akademia. Marit Svindland har stått i spissen for at Agder er et forgangsmiljø for Velferdsteknologi.»

3. Pasientens journaldokumenter (nasjonalt samarbeidprosjekt):

Juryens uttalelse: «Løsningen har vært etterspurt over flere tiår, men kompleksitet og nødvendig samhandling for å faktisk få etablert og innført en løsning som helsetjenesten kan stå sammen om og som man har tillit til, har vært ansett som nærmest umulig i en sektor med stor autonomitet. Når en samlet sektor nå har samlet krefter og lagt betydelig innsats for å få opp en løsning som skalerer, er under rask innføring og fått tillit i sektoren, representerer dette et paradigmeskifte. Pasientens journaldokumenter som løsning gjennom Kjernejournal sikrer trygg deling av journaldokumenter mellom helseinstitusjoner. Løsningen representerer en milepæl i e-helseutviklingen med tanke på å effektivisere informasjonstilgang og vil effektivisere og forbedre pasientbehandlingen i Norge. På toppen av det hele står allerede helsearbeidere frem og påstår at løsningen har spart liv.»

Her finner du hele programmet til eHelse 2024, som avholdes i Oslo 19.-20. mars

Kandidatene kommenterer:

– For meg personlig representerer eHelse-prisen en anerkjennelse av en livslang innsats for å gjøre helsesektoren mer effektiv, tilgjengelig og sikker for alle. Den inspirerer til fortsatt innovasjon og understreker viktigheten av samarbeid og nytenkning for å oppnå ekte fremgang. Samtidig er det viktig å si at dette ikke er et enmanns show, men jeg har hatt mange flinke medarbeidere med meg, og ikke minst krevende kunder som hele tiden har utfordret oss. Jeg tror fortsatt det er et enormt potensial for å hente ut gevinster i sektoren, ved å ta i bruk teknologien vi har utviklet i tett samarbeid med mange kommuner og sykehus I Norge og internasjonalt, sier Morten Andresen og fortsetter:

– Innovasjon i helsevesenet handler ikke bare om å introdusere nye verktøy, men å forandre hvordan vi tenker om helsetjenester. Ved å bringe sammen avansert teknologi og dyp forståelse av arbeidsflyt og kommunikasjon, har vi i Imatis forsøkt å adressere noen av de mest presserende utfordringene i helsesektoren. Jeg tror fortsatt vi bare er i starten på en revolusjon av sektoren og det kommer til å gå raskere enn i dag, da eldrebølgen tvinger frem nye innovasjoner som må tas i bruk i stor skala, sier han.

– Dette var en overaskende melding å få. Respons på nominasjonen er at det er gøy å bli anerkjent for den jobben en gjør i Agder-regionen. Dette hadde vi ikke fått til uten samarbeidet vi har i Agder, sier Marit Svindland, prosjektleder for anskaffelse av velferdsteknologi i fylket.

IT-arkitekt Rune Brækken

Helsesektoren har alltid hatt et problem med å løse hvordan man kan sikre trygg deling av pasientdata og dermed unngå gjentagende spørsmål til pasienten om informasjon som allerede er avgitt til annet helsepersonell. IT-arkitekt Rune Brækken i Sykehuspartner er én av mange aktører som har vært tilknyttet det store samarbeidsprosjektet.

Brækken har følgende kommentarer til nominasjonen:

– Det har synes umulig å få på plass en enhetlig tilgang til pasientens journal på tvers av institusjoner – dette prosjektet muliggjør imidlertid dette. Prosjektet har virkelig åpnet for deling av sensitiv info på tvers av helsesektoren. Dette er et stort samarbeid og ikke arbeidet til en enkeltperson, mange aktører har gjort en sabla stor og viktig jobb.  Det å bli nominert er veldig gledelig og understreker viktigheten av, og behovet for, en slik type nasjonal delingstjeneste.

En langt fra komplett liste over ressurspersoner i prosjektsamarbeidet har vært:

Mariann Seland – Prosjektleder Helse Sør-Øst

Jacob Holter Grundt – Lege og tidligere prosjektleder i Helse Sør-Øst (nå Helsedirektoratet)

Liv Oftedal Rossow – Prosjektleder Oslo kommune

Roger Slettli Nymo – Prosjektleder Helse Nord

Nina Nordberg – prosjektleder Norsk helsenett

Aina Blix Bjelde – Seniorrådgiver Direktoratet for eHelse / Helsedirektoratet

Margrete Lexow Wie – prosjektleder Helse Vest

Heidi Thorstensen – Informasjonssikkerhetsleder ved Oslo universitetssykehus

Her kan du kjøpe billetter til den viktige todagerskonferansen som samler hele Helse-Norge