Hvem eier våre data?

I dataøkonomien er bruker-i-sentrum blitt god business, men overholder ikke alltid GDPR. Mine Data faggruppen vil at alle skal eie egne data, og også ha sømløse gode tjenester for å støtte dette.

Hvem eier mine data i dataøkonomien? Ikke oss, ikke enda. Dette vil vi gjøre noe med.

Det er blitt et kappløp for å skape plattformer der brukere skaper og deler innhold. Dette er vi for lengst kjent med gjennom techgiganter Facebook, Google og Amazon. Men det er også en forretningsmodell du ser bli kopiert i andre bransjer, f.eks. bank og finans, og forsikring.

Slike tjenester gir gode brukeropplevelser fordi den setter “bruker i sentrum”. Med lineære tjenester kan du ikke påvirke utvalget tjenester du blir presentert. Med brukerstyrte plattformer, deler du data for å få en tilpasset opplevelse.

“Bruker i sentrum” er bra forretning og bra UX. Men det er ikke nok. For selv om brukeropplevelsen er god, har vi sjeldent fullstendig kontroll over våre data.

Vi ønsker at alle individer skal ha full kontroll over sine data – retten til å dele det, slette det, og endre det. De færreste tjenester tilbyr dette i dag. Dessuten så mangler vi retningslinjer, som forhindrer at plattformer kan bli misbrukt, få for mye makt, og at individer mister kontroll over sin egen data. 

Bruker i sentrum er en fantastisk innovasjonsmulighet, som også kan jevne ut konkurransebildet vi ser i dag. Hvis individet kan ha kontroll over sin egen data, og gjøre den tilgjengelig til nye tjenestetilbydere, får individet både kontroll og nytte. Sømløs datadeling i offentlig sektor er en forutsetning. Men en annen forutsetning er at selskap, startups og innovatører får tilgang til data som tidligere har vært i siloer for å tilby tilpassede tjenester, dersom de overholder strenge krav til personvern. Dermed kan GDPR være med å demokratisere datatilgangen.

Så hvordan får vi til det? Startups som tilbyr personal data management og Data Vaults tilbyr slike tjenester. Disse prinsippene ser vi også i Norge: vi har vært et pionérland hva gjelder gjenbruk av offentlig data, med f.eks. samtykkebasert lånesøknad, MinHelse og kjernejournal, samt nye kommunetjenester under utvikling.

I krysningspunktet mellom personvern og dataøkonomien, er faggruppen Mine Datas mandat er å tilrettelegge for retningslinjer, bransjenormer, og informerte borgere og politikere. Vi vil legge til rette for at utviklingen styres i en retning som kommer både individ og samfunn til gode.