Erfaren anestesisykepleier på eHelse 2024: –  Ikke glem brukerne av digitale løsninger i helsevesenet!

Brukerne må involveres og klinikerne gis nødvendige digitale verktøy for å optimalisere pasientomsorgen i en hektisk hverdag. Anestesisykepleier og IKT-rådgiver Stine Thorvaldsen Smith har mange meninger om hva som må til av endringer på IKT-området.

– En forutsetning for å få til en skikkelig digitalisering, er at brukernes utfordringer og behov i langt større grad prioriteres, mener hun.

Stine Thorvaldsen Smith, IKT-rådgiver ved Avdeling for teknologi og innovasjon ved Sørlandet Sykehus (Foto: Nina Mevold, administrerende direktør ved Sørlandet sykehus)

Thorvaldsen Smith har 20 års erfaring som anestesisykepleier. I dag er hun rådgiver ved Avdeling for teknologi og innovasjon ved Sørlandet Sykehus.

I min rolle som fagansvarlig for MetaVision brenner jeg for å optimalisere klinikers IKT-hverdag. Mitt mål er å fremme tilgangen til sømløse og effektive løsninger, sier hun.

Metavision er et såkalt «digitalt kurvesystem» som brukes av helsepersonell ved mange, norske sykehus. Det digitale verktøyet gir de ansatte oversikt over pasientens puls, temperatur, blodtrykk, væskebalanse, legemidler, mm.

Thorvaldsen Smith skal holde foredrag på eHelse-konferansen om en klinikers IKT-hverdag, som i realiteten vil bli presentert som et brukercase fra gulvet på et norsk sykehus.

Her finner du oversikt over hele programmet under årets eHelse, som går av stabelen 19.-20. mars på Vika kino i Oslo.

  Teknologien er en svært viktig støttespiller og et hjelpemiddel i den kliniske hverdagen. Teknologi blir i mange utredninger og rapporter pekt på som løsningen på «alle» problemer i helsevesenet, men vi har fremdeles en god vei å gå, sier hun og understreker:

  Teknologien alene kan ikke løse alle utfordringer i helsevesenet, men hvis vi ser teknologiens muligheter, og kombinerer løsningen med vilje til endring av arbeidsprosesser kommer vi langt. Det finnes store muligheter for oss i IKT-programmene, men da må det utvikles integrasjoner mellom systemene, samtidig som det må skje en kulturendring i helsevesenet og en økning av IKT-kompetansen generelt, mener Smith.

Her finner du mer om Stine Thorvaldsen Smith

«One size fits nobody!»

Store regionale IKT-systemer er normen i Norge. En av fordelene er at man da har en felles forvaltning, dessuten kan det være lønnsomt også økonomisk. Men endringstakten påvirkes negativt. Pendelen med regionalisering har gått for langt, mener IKT-rådgiveren. 

  Dersom det blir for få muligheter for lokale tilpasninger, bidrar ikke teknologien til en enklere klinisk IKT-hverdag. Det blir «One size fits nobody». Systemene være tilpasset de arbeidsprosesser som skal understøttes, mener hun.

Her er mer forhåndsstoff før eHelse-konferansen, KI – redning eller trussel?

Ting må fungere

Likevel er scenariet ganske komplekst og utfordrende. I en hektisk hverdag har ansatte innen helsevesenet mer enn nok med å oppfylle primæroppgavene. Alle ekstraoppgaver, som innføring av nytt IKT-system, går på bekostning av noe annet. Dessuten hjelper det ikke for samarbeidsmoralen at regional forvaltning ofte er silobasert, med lite utveksling av kunnskap og kompetanse på tvers.

– Det er jo utfordrende både med kapasitet og tidsbruk til å forankre endringer i allerede etablerte arbeidsprosesser. Derfor innføres ofte digitale systemer uten at potensialet i løsningen utnyttes fullt ut. Endringsledelse er her et viktig stikkord, mener Stine Thorvaldsen Smith.

Man skulle kanskje ikke tro det i 2024, og den digitale verden vi lever i, men ytelse er faktisk en stor utfordring for flere IKT-system i Helse-Norge. Flere IT-systemer innføres uten at de snakker godt nok sammen, det burde vært et tettere samarbeid allerede på tegnebrettet. I tilleggmå jo systemene virke – det går altfor mye tid med til IT-relatert plunder og heft i hverdagen: Printere faller ut, påloggingstiden er altfor lang, det er stadig krasj i programvare, etc.

Motivert av kolleger på gulvet

Ved å belyse disse utfordringene, håper hun å få etablert en forståelse for både behov og utfordringer i den hektiske hverdagen i helsevesenet.

Klinikere og andre brukere av IKT systemene må i fokus – vi må alle mene det og ville det fra a til å i hele verdikjeden!

Hun satser på at foredraget når frem til teknologer som arbeider med å levere IKT -løsninger i helsevesenet, men også de helseansatte som må få vite at de blir sett og hørt med de utfordringene de har.

  Alle har et ansvar; teknologer for å forstå den verden IKT-systemene skal brukes i, men også ledere og klinikere som må ta i bruk de nye mulighetene som blir tilgjengelige. Stikkordet her er endringsledelse.

Smith ser frem til eHelse-konferansen, der hun skal holde foredrag på dag 1.

Jeg gleder meg til å høre om andre land og andre helseforetaks erfaringer med ulike IKT-løsninger. Det blir også spennende å høre om digital hjemmeoppfølging samt digital beredskap. Samtidig som vi gjør oss avhengig av teknologien, gjør vi oss også mer sårbare for feil og bortfall av nettverk, mener Stine Thorvaldsen Smith, erfaren anestesisykepleier og IKT-rådgiver ved Sørlandet sykehus.

Her kan du kjøpe billett til eHelse 2024, som går av stabelen 19. – 20. mars i Oslo.