Kandidatene til SmartBy awards er klare!

SmartBy-awards er rett rundt svingen, og fagstyret for Smarte byer er stolte av å kunne presentere årets kandidater. Vi har kommet frem til 6 sterke kandidater, som alle egentlig fortjener å vinne. Vi gleder oss til å kåre vinner for 2021 på årets SW22, 9. mai!

SmartBy-awards har eksistert siden 2017, og vil nå bli holdt for 5. gang. Vi har tidligere hatt gleden av å dele ut denne prisen til Halden Kommune (2017), Stavanger Kommune (2018), InfoTiles (2019) og Smart Vann Hvaler.

Hva er en smartby-løsning?

En SmartBy-løsning bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i. SmartBy-initiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene.

SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester. Gode SmartBy-løsninger er gjerne løsninger som forenkler samhandling og deling av ressurser. Tjenester som utnytter sanntidsdata fra mange typer datakilder, er et annet eksempel på typiske SmartBy-løsninger.

Se mer om SW2022 her

Årets kandidater:

INTOTO

Intoto leverer en løsning for å overvåke elver og vassdrag samt havnebasseng. Ved hjelp av innovativ teknologi lar Intoto deg overvåke parametere som vannstand, vannkvalitet osv. Teknologien er like enkel som den er smart.

INNBYGGERKONTAKT

Løsningen gjør det mulig for kommuner og andre offentlige etater å sende rettet informasjon til ulike grupper av byens innbyggere, basert på data fra hendelser i nasjonale felleskomponenter. Den inneholder verktøy for å segmentere mottakergrupper og sørge for at man kan sende ut tilpasset og rettet informasjon når noen for eksempel melder flytting til byen, når barna når en viss alder eller når det skal graves i et spesielt område. Løsningen inneholder også en editor som brukes på utforming av meldingene og en modul for utsendelse som både kan styres manuelt og settes opp for automatisk utsendelse når det skjer en hendelse i en av de nasjonale registrene.

ENTUR

Entur har bygget en digital infrastruktur for all kollektivtransport i Norge, der man samler, foredler og deler åpent rute- og reisedata, inkludert sanntidsinformasjon, fra kollektivselskaper i hele landet. Det dreier seg om data fra 57 kollektivselskaper, med nesten 60.000 stoppesteder og 4.000 daglige ruter. Alle kollektivselskaper sender nå inn data om sine ruter og stoppesteder til Entur på samme format. Enturs plattform bygger derfor på et sømløst datasett over hele landets reisetilbud. Dette er offentlige data, som de deler åpent gjennom standardiserte grensesnitt. Tjenestene kan tas i bruk av alle selskapene i økosystemet, slik at de kan gi sine kunder god informasjon og billett til reisen.

AKT SVIPP

AKT Svipp er ett samkjøringsprosjekt for eldre. Løsningen gir mulighet for at kollektivtrafikken kan kjøre på bestilling innad i bydelen. Dersom flere bestiller omtrent samtidig vil systemet automatisk samle opp flest mulig i minibussene. 2 minibusser tilgjengelig mandag – lørdag kl 10-17. Bestillingene finner sted på App (IOS/Android) eller ved telefon til kundesenter som legger inn bestillingen og kunde mottar informasjon på tekstmelding. Ved bestilling i App ser kundene hvor bilene befinner seg før de ankommer hentestedet. 

GREEN EDGE COMPUTE

Når Green edge compute startet dette prosjektet i 2018 så hadde de én målsetting: Skape verdens mest bærekraftige datasenter-konsept som samtidig møter fremtidige teknologikrav fra dagens moderne og smarte byer.

Det startet med en mulighetsstudie sammen med blant annet Powerhouse alliansen som ble lansert i 2018. Den viste at man kan bygge et 2 MW datasenter som mottar fornybar energi fra solkraft fra 100,000 m2 byggareal i en by. Datasenteret kan gjennom å bruke væskekjølte servere gi varme tilbake til samme areal. En Power City.

Green Edge Compute skal tilby en grønn lokal datakapasitet til Norden. De bygger nå 16 datasenter i de største nordiske byene de kommende 5 årene og deres første GEC ONE er i Trondheim. Selskapet jobber sammen med HPE og Intel med den seneste væskekjølte teknologien og Sintef jobber nå med en bærekraft rapport som skal vise hvor mye CO2 de sparer på hele verdikjeden.

HAPPY CITY

Happy City er en IoT-løsning som bruker blåtann for å posisjonere en el-sparkesykkel, om den er innenfor eller utenfor en oppmerket parkeringsplass. Bruker/leietaker får ikke lov til å avslutte turen med el-sparkesykkelen før den er parkert innenfor et lovlig område.

Løsningen bruker en antenne (basestasjon) for å posisjonere el-sparkesykkelen. Antennen kommuniserer med backend, som holder oversikt over basestasjonene (og lokasjon), el-sparkesykler og utleiere/operatører som bruker løsningen. Utleier/operatør får melding over et REST-api når bruker har parkert innen for en lovlig parkeringsplass. Så kan utleier ved melding om lovlig parkering, i appen gi bruker anledning til å avslutte turen