Kandidater søkes til styret i DND Vest

DND Vest søker nye medlemmer til styret.

Valgkomitéen inviterer medlemmene til å foreslå styrekandidater.
Du kan gjerne foreslå deg selv eller andre, som du mener vil kunne gjøre en god jobb i styret for Den Norske Dataforening, Vest. Styret består av 1 leder, 3 medlemmer og 2 vararepresentanter.

Nytt styre skal velges på årsmøtet.

Å sitte i styret i Den Norske Dataforening, Region Vest er en spennende og faglig utviklende oppgave, samtidig som det gir deg mange nye kontakter innenfor både IT-bransjen og næringslivet generelt.

Send forslag eller ta kontakt med en av oss i valgkomitéen hvis du har forslag til kandidater innen 15. februar 2022.

Les mer om oss her