Digitalisering i praksis: Når piloten flyr og flyet havarerer

Piloten flyr, men når det skal skaleres havarerer prosjektet: det er en bitter pille mange ivrige IT-folk har smakt. Cathrine Klouman er en av dem. Her er hva hun har lært.

— Det å ta høyde for skalering når du starter et prosjekt er viktig, men tar du for mye høyde blir det for komplisert, sier Cathrine Klouman.

Hun er Chief Digital Officer i det internasjonale konsernet Fredensborg, som driver innen eiendom.

På Software 2020 skal hun dele erfaringer og hva hun har lært om hvordan man tar små, vellykkede digitale pilotprosjekt videre ut i den større organisasjonen.

Det handler i liten grad  om teknologi

— Når hverdagen innhenter oss møter vi endringsengstelse, jobbfrykt, maktkamp og politikk, sier hun.

— Ulike interessenter som ikke var der før kommer på banen. Dette er noe av grunnen til at selv om du lykkes med digitale piloter i småskala, kan du fort mislykkes når det skal skaleres i større målestokk.

«Selv om du lykkes med digitale piloter i småskala, kan du fort mislykkes når det skal skaleres i større målestokk.»

Cathrine Klouman

— Har du eksempler fra din egen karriere?

— I min tidligere jobb i Intrum utviklet vi en spennende digital løsning for Norge. Den fungerte fint her. Men da vi skulle rulle den ut i de 23 andre landene våre møtte vi andre forhold. Flere kunder og brukere, ulike organisasjonskulturer, geografier og språk skapte kompleksitet og utfordringer. I noen tilfeller var ikke kundene digitalt modne nok.

— Alt i alt hadde vi noen suksesser internasjonalt også, men det var mer krevende enn vi håpet og forventet.

Center of Excellence

— Hva gjør du annerledes i din nåværende jobb som følge av hva du lærte der?

— Helt konkret har vi her i Fredensborg opprettet et Digital Center of Excellence som jobber tett sammen med  forretningsenhetene. Vi har lagt vekt på å få inn personer med internasjonal erfaring fra andre bransjer enn eiendom, som har vært sentrale i digitale transformasjoner.

— For å få organisasjonen med på endringer  kreves det at man er tydelig på hvor man skal og hva konsekvensene er for de det gjelder. Realiteten er at teknologien er et mindre hinder enn de menneskelige faktorene.

— Digitalisering handler vel så mye om lederskap, organisasjonsutvikling, endringsvilje og -evne.

Bygg- og boskam, ikke flyskam

Eiendomsbransjen er opptatt av klima. I hvert fall er Cathrine Klouman det.

— Det er ikke så mange som tenker over eller vet at bygg-og eiendomssektoren står for opp mot 40 prosent av energibruken og klimagassutslippene i verden. Det er mindre grunn til å ha flyskam enn bygg- og boskam. 

— Teknologi er avgjørende for å bransjens evne til å ta samfunnsansvar og effektivisere driften. Vi jobber med mer effektiv energibruk, samt utvikling og forvaltning av bygninger, og vi jobber for å forenkle folks hverdag gjennom smarte løsninger og tjenester i hjemmet.

«Teknologi er avgjørende for å bransjens evne til å ta samfunnsansvar og effektivisere driften. »

Norske startups

Hun er overbevist om at mye av løsningen ligger i samarbeid på tvers, både med konkurrenter og andre aktører i eiendomsbransjen, men ikke minst med kreative, spenstige startups.

— Det er mer enn 2.000 PropTech-selskap  som jobber med eiendomsrelaterte løsninger i Europa. Her kan vii ta en ledende rolle globalt.  

— Min bekymring er om vi greier å tappe av kreativiteten og utnytte løsningene som springer ut av dette miljøet. Vi har mange dyktige selskaper innen PropTech-sfæren i Norge, og jeg tror at vi  har gode forutsetninger for å utvikle globale bransjeløsninger og plattformer.

— Vi må passe på

Selv gjør hun hva hun kan for at Fredensborg skal lære av  og støtte dette blomstrende teknologimiljøet.

—  Vi må passe på. I dag regnes Norge som et land med avanserte brukere og virksomheter, et land som er veldig langt fremme på bruk av digitale løsninger. Men jeg aner at vi  kanskje er i ferd med å sakke noe akterut.

Cathrine Klouman

— Derfor er det utrolig viktig å bruke oppstartselskapene. Mange av de dyktigste folkene tiltrekkes av å gå inn i en start-up fremfor å jobbe i mer etablerte selskaper.  

— Min oppfordring til eiendomsbransjen —  og andre bransjer: gå ut og bruk dem aktivt.

Du møter Cathrine Klouman på Software 2020, hvor hun skal snakke om hvordan man lykkes i å gå fra pilot til skalering og globalisering av digitale initiativ. Les mer her.

«Det er utrolig viktig å bruke oppstartselskapene – mange av de dyktigste folkene (er der)»