Pressemelding fra Den norske dataforening: Nasjonalt IT-prosjekt er vinneren av årets eHelsepris

Det har virket umulig å få på plass en enhetlig tilgang til pasientenes journaler på tvers av alle helseinstitusjonene i Norge. Det nasjonale samarbeidsprosjektet «Pasientens journaldokumenter» er i ferd med å løse de store utfordringene rundt pasientvernet og er kåret til vinneren av eHelseprisen.

Under årets eHelse-konferanse på Vika kino i Oslo deles det ut en eHelsepris. Det er tredje året på rad Den norske dataforening har vurdert enkeltpersoner, virksomheter eller initiativ som har bidratt til nytenkende og banebrytende samhandling.

– Prisen er stiftet for å skape oppmerksomhet om viktigheten av dialog og samarbeid mellom digitaliseringsaktørene innen helsesektoren. Vi ser etter digitaliseringsinitiativ og -løsninger som øker kvaliteten, forenkler helsearbeiderens hverdag, effektiviserer pasientdialogen eller på annen måte bidrar med nytte for å møte fremtidens helseutfordringer, sier Hege Svendsen, leder av Dataforeningen.

Vinnerprosjektet har resultert i at det nå kan deles sensitiv info på tvers av helsesektoren i Norge. Juryleder Roger Schäffer, som til daglig er Fagdirektør digitalisering ved Folkehelseinstituttet, mener denne løsningen representerer et paradigmeskifte innen norsk helsevesen.

Roger Schäffer, Juryleder for eHelseprisen og Fagdirektør for digitalisering ved Folkehelseinstituttet, og Hege Svendsen, Daglig leder hos Den norske dataforening.

– Dette har vært en vanskelig floke. Det må tas hensyn til både pasientvern og personvern, men et meget godt samarbeid på tvers i prosjektet har løst dette. Med denne løsningen gjør man kvantesprang mot å presentere hele bildet av pasientens helsetilstand umiddelbart, slik at man slipper feilvurderinger og forsinkelser, sier Schäffer, som også er ett av medlemmene av faggruppen for Helse og IKT i Dataforeningen.

– Dette betyr mye for hele den norske helsetjenesten og løser en utfordring vi har slitt med i årtier. Vi har til nå ikke fått delt info på en fornuftig måte, fremover vil vi få til dette til beste for pasienten, sier han.

Styrker sikkerheten for pasientene

Riksrevisjonen advarte nylig om at pasientsikkerheten ved norske sykehus er utsatt, fordi IT-systemene ikke fungerer som de skal.

Ett av hovedproblemene er at de ikke kommuniserer på tvers:

«Nye IT-systemer – deriblant Helseplattformen – fungerer ikke som de skal for leger og sykepleiere. Det kan gå utover pasientsikkerheten. Leger og sykepleiere skal bruke tiden sin på å behandle pasienter, ikke på dobbeltregistrering og dobbeltrapportering i tungvinte IT-systemer.»

Les mer om innholdet i rapporten her

– I lys av det som kommer frem i Riksrevisjonens rapport, føles det riktig å fremheve det fantastiske arbeidet som gjøres innen e-helse. Her setter vi søkelyset på et samarbeid i et prosjekt som synes å være banebrytende, sier Hege Svendsen.

– Digitaliseringen innen helsesektoren foregår i et enormt tempo. Derfor er det viktig for Dataforeningen å belyse hvordan hurtig teknologiutvikling koplet med dyktige fagpersoner fremmer innovasjon innen ulike sektorer. eHelse er nok ett av de tydeligste områdene hvor digitaliseringen bidrar til store fremskritt for pasienter og helsepersonell, sier hun.

Hege Svendsen, Daglig leder hos Den norske dataforening.

Mange sentrale aktører har samarbeidet tett

Det har vært en rekke aktører som har samarbeidet for å få gjennomført «Pasientens journaldokumenter». I juryens uttalelse fremheves det hvor viktig det er med kollektive løft for å løse komplekse problemstillinger:

«Løsningen har vært etterspurt over flere tiår, men kompleksitet og nødvendig samhandling for å faktisk få etablert og innført en løsning som helsetjenesten kan stå sammen om og som man har tillit til, har vært ansett som nærmest umulig i en sektor med stor autonomitet. Når en samlet sektor nå har samlet krefter og lagt betydelig innsats for å få opp en løsning som skalerer, er under rask innføring og fått tillit i sektoren, representerer dette et paradigmeskifte. Pasientens journaldokumenter som løsning gjennom Kjernejournal sikrer trygg deling av journaldokumenter mellom helseinstitusjoner. Løsningen representerer en milepæl i e-helseutviklingen med tanke på å effektivisere informasjonstilgang og vil effektivisere og forbedre pasientbehandlingen i Norge. På toppen av det hele står allerede helsearbeidere frem og påstår at løsningen har spart liv.»

Prosjektleder i Helse Sør-Øst, Mariann Seland, er én av dem som har vært med siden starten i 2018. Hun er veldig glad for å ha mottatt prisen.

Mariann Seland, Prosjektleder i Helse Sør-Øst, og Hege Svendsen fra Den norske dataforening.

– Dette er en skikkelig anerkjennelse for alt arbeidet som er lagt ned. Det har vært en sterk innsats som mange aktører har bidratt til. For pasientene er dette et verktøy som bidrar til at de slipper å være målbærere av sin egen helsehistorie. Prosjektet har vært både krevende og interessant, og det har gått seg til over tid. Alle har hatt et sterkt ønske underveis om at vi skal lykkes, da kommer en langt, sier Mariann Seland.

En langt fra komplett liste over ressurspersoner i prosjektsamarbeidet har vært:

* Mariann Seland – Prosjektleder Helse Sør-Øst

* Jacob Holter Grundt – Lege og tidligere prosjektleder i Helse Sør-Øst (nå Helsedirektoratet)

* Liv Oftedal Rossow – Prosjektleder Oslo kommune

* Roger Slettli Nymo – Prosjektleder Helse Nord

* Nina Nordberg – prosjektleder Norsk helsenett

* Aina Blix Bjelde – Seniorrådgiver Direktoratet for eHelse / Helsedirektoratet

* Margrete Lexow Wie – prosjektleder Helse Vest

* Heidi Thorstensen – Informasjonssikkerhetsleder ved Oslo universitetssykehus

Samarbeidsprosjektet «Pasientens journaldokumenter» vant eHelseprisen for 2023.

——————————–

Vil du vite mer, kontakter du juryleder Roger Schäffer faggruppen for Helse og IKT i Dataforeningen på mobil: +47 908 95 025 eller e-post: Roger.Schaffer@fhi.no

eller daglig leder i Den norske dataforening, Hege Svendsen på mobil: +47 410 03 373, e-post hege@dnd.no