Roger Nitter

Roger Nitter er systemingeniør i Cisco, hvor han jobber med Mobility som hovedfelt.

Roger har bakgrunn fra Forsvaret, hvor han jobbet med taktiske og strategiske nett – innlands og utlands. Etter Forsvaret har han jobbet som konsulent innen telekom-sektoren med for eksempel Televerket (Telenor) og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap, der han jobbet med Nødnett-utbygging. Idag er mye av arbeidet han jobber mot relatert til 5G og WIFI 6, og hvordan man kan utnytte denne teknologien mest mulig effektivt i samspillet mellom Service Provider og Enterprise.